FAQ


Zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie znalazłeś tu odpowiedzi dla siebie, zapraszamy do kontaktu z nami.

Całość podzieliliśmy na cztery grupy: zapisy, wypożyczanie i zwroty, usługi w Bibliotece, e-zasoby

ZAPISY

Czy mogę korzystać z biblioteki nie będąc studentem?
Każdy zainteresowany może skorzystać ze zbiorów BG UP na miejscu w Czytelni Głównej. Oprócz tego prawo do zapisu i wypożyczania na zewnątrz posiadają: pracownicy instytucji naukowych, kulturalno-oświatowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Krakowa. Nie wymienieni mogą założyć sobie konto w Wypożyczalni, po wpłaceniu kaucji bibliotecznej w kasie UP (100 złotych od jednej książki). Zobacz więcej na temat zapisów.

Czy nasza karta/elektroniczna legitymacja studencka (po aktywacji w Bibliotece UP) uprawnia do korzystania z bibliotek wydziałowych/instytutowych?
Nie. W każdej bibliotece, z której chce się korzystać, należy dokonać oddzielnego zapisu.

Zmieniłem dowód osobisty, czy muszę to zgłaszać w Bibliotece?
Tak – seria i numer dowodu osobistego stanowią hasło umożliwiające dokonywanie zamówień, prolongat czy kontroli stanu swojego konta bibliotecznego.

Jak zapisać się do Biblioteki?
Każda kategoria czytelnika wymaga przedłożenia innych dokumentów. Zapisać się do Biblioteki Głównej UP można w Wypożyczalni; w poniedziałki w godz. 9:00-15:00, od wtorku do piątku w godz. 9:00-19:00 oraz w soboty w godz. 9:00-15:00.

Jestem studentem I-roku, w jaki sposób mogę uzyskać kartę biblioteczną?
Kartą biblioteczną stanie się legitymacja studencka ELS, gdy student UP założy konto Czytelnika w Bibliotece Głównej.

Rozpocząłem studia na drugim kierunku. Czy potrzebuję drugiej karty bibliotecznej?
Nie ma takiej potrzeby. Studiujący na dwóch kierunkach na naszej Uczelni mają prawo do zmiany typu czytelnika (na SD-student dwukierunkowy), a tym samym zwiększenia limitu wypożyczanych książek. Informację o drugim kierunku studiów należy przekazać pracownikom Wypożyczalni Głównej i przynieść oba indeksy z ważnymi wpisami na bieżący rok akademicki.

Zmieniłem tryb studiów z niestacjonarnych na stacjonarne (albo odwrotnie) i/lub zmieniłem wydział. Czy mam to zgłaszać?
Tak. Wszystkie zmiany trybu studiów należy zgłaszać w Wypożyczalni Głównej.

Jak mogę aktywować legitymację elektroniczną jako kartę biblioteczną?
Należy udać się do Wypożyczalni Biblioteki Głównej i dokonać wpisu do Biblioteki.

Jaki jest okres ważności karty bibliotecznej?
Karta biblioteczna po dokonaniu zapisu do Biblioteki Głównej UP na dany rok akademicki, ważna jest do końca tego roku akademickiego tj. do 31 października.

WYPOŻYCZENIA I ZWROTY

Jak zamówić książkę?
Wystarczy po zalogowaniu się na swoje konto w katalogu elektronicznym kliknąć przy wybranej publikacji przycisk zamów, tak jak zostało to opisane tutaj.

Ile książek mogę wypożyczyć?

  • dla naszych studentów limit wynosi 10 książek,
  • dla studentów studiujących na dwóch kierunkach na UP limit – 15,
  • dla pracowników UP – 30,
  • dla pozostałych Czytelników – 3 tytuły.

Na jak długo mogę wypożyczyć książki?
Książki z magazynu wypożyczane są studentom na miesiąc z prawem dwunastokrotnej miesięcznej prolongaty. Pracownicy otrzymują książkę na miesiąc z możliwością dziesięciokrotnego ich prolongowania. Książki z Kolekcji Krótkoterminowego Wypożyczania (KKW) należy zwrócić po pięciu dniach (zobacz więcej).

Co to jest kolekcja KKW?
Kolekcja Krótkoterminowego Wypożyczania (KKW) to specjalnie wydzielony zbiór książek. Są to tytuły, które Czytelnicy często wypożyczają, a Biblioteka posiada pojedyncze ich egzemplarze. Książki te posiadają specjalne, wyraźne oznakowania. Można je wypożyczyć maksymalnie na pięć dni, a opłata za nieterminowy zwrot wynosi 3 zł za każdą rozpoczętą dobę przetrzymania. Jeśli w katalogu elektronicznym taka książka posiada status „dostępny”, wówczas należy odpisać sygnaturę i zgłosić się bezpośrednio do Wypożyczalni. Zobacz materiał filmowy o zamawianiu książek z KKW.

Jak mam przedłużyć termin wypożyczenia (prolongować) książkę?
Książki można prolongować samodzielnie przez internet lub osobiście, kontaktując się z Wypożyczalnią, a także telefonicznie lub e-mailowo (zobacz więcej). Na pięć dni przed terminem zwrotu książek system komputerowy wygeneruje automatyczne przypomnienie mailowe o konieczności dokonania prolongaty.

Czy książki z katalogu kartkowego też podlegają prolongacie?
Tak. Po 30 dniach wypożyczenia, należy koniecznie zgłosić potrzebę prolongaty (na następne 30 dni) pracownikowi Wypożyczalni.

Jak mogę sprawdzić termin zwrotu książki z katalogu kartkowego?
W tym celu należy skontaktować się z dyżurującym bibliotekarzem w Wypożyczalni. Warto pamiętać, że książek wypożyczonych z katalogu kartkowego nie widać na elektronicznym koncie czytelnika. System nie wysyła również przypomnień o terminie ich zwrotu.

W jaki sposób mogę zalogować się do katalogu elektronicznego?
Aby zalogować się do katalogu elektronicznego, trzeba podać numer czytelnika (znajdziemy go na karcie bibliotecznej lub na elektronicznej legitymacji studenckiej nad kodem kreskowym) oraz hasło, którym jest seria i numer dowodu osobistego (wpisywana dużymi literami i bez spacji).

Co mi grozi, jeśli nie zwróciłem książki w terminie?
System zaczyna automatycznie naliczać karę. Każdy dzień zwłoki to 0,30 zł. Zablokowana zostaje możliwość dokonania samodzielnej prolongaty książek, które jeszcze prolongaty nie wymagają. Zalecany jest jak najszybszy kontakt z pracownikiem Wypożyczalni.

Zgubiłem wypożyczoną książkę. Co mam robić?
Zagubienie książki należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni. Czytelnik ma do wyboru: odkupić identyczny egzemplarz lub wpłacić ekwiwalent wysokości 130,00 zł w Wypożyczalni (zobacz więcej).

Dlaczego nie mogę prolongować wypożyczonej książki?
Należy sprawdzić ile razy dana książka była już prolongowana i czy nie został wyczerpany limit prolongat (12 prolongat dla studentów, 10 dla pracowników). Nie jest możliwa również prolongata książek, które są przetrzymane (minęła data i godzina zwrotu). Innym powodem, który uniemożliwia prolongatę, jest rezerwacja złożona na książkę przez innego czytelnika.
Nie da się także prolongować wypożyczonych książek, jeżeli konto czytelnika straciło bądź straci ważność w czasie krótszym niż 30 dni należnej prolongaty.
W każdym przypadku należy zgłosić się do Wypożyczalni i indywidualnie wyjaśnić sprawę.

Jak długo muszę czekać na zamówienie?
Realizacja zamówienia trwa do godziny. Wyjątek stanowią książki z drugiego magazynu o sygnaturach od 1 do 145000, które są realizowane trzy razy dziennie: o godz. 10:00, 13:00 i 18:00. Zamówienia składane poprzez katalog elektroniczny można odebrać w momencie, gdy otrzymają status “do odbioru” (zakładka “zamówienia” w katalogu elektronicznym).

Czy mogę w Bibliotece Głównej wypożyczyć książki z biblioteki dziedzinowej?
Nie. Książki znajdujące się w bibliotekach dziedzinowych można wypożyczać jedynie w tych bibliotekach. Tam również uzyskamy informację, czy dana książka jest rzeczywiście dostępna, gdyż biblioteki dziedzinowe nie prowadzą elektronicznych wypożyczeń swoich materiałów.

Jestem chory i nie mogę odebrać zamówionych książek. Czy może to zrobić ktoś za mnie, jeśli przekażę mu moją legitymację studencką?
Nie. Karty bibliotecznej zgodnie z regulaminem nie wolno odstępować innym osobom. Książki odbierać może tylko właściciel karty bibliotecznej. Jeśli chcemy, aby ktoś w naszym imieniu odbierał książki, należy osobiście pozostawić w Wypożyczalni upoważnienie dla wskazanej osoby. Takie upoważnienie jest ważne przez ten sam okres co konto biblioteczne i trzeba je w nowym roku akademickiego odnawiać. W każdej chwili można je również zmienić lub wycofać.

Czy wypożyczone książki może zwrócić za mnie kolega?
Tak, może.

Czy ktoś może za mnie prolongować książki?
Tak, jak najbardziej.

Czy książki można zwrócić pocztą?
Książki można zwrócić pocztą na adres:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego – Wypożyczalnia
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

Ważne, aby były one przesłane listem poleconym lub paczką.

Nie dostałem zamówionej książki. Dlaczego tak się stało i co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Powodów może być kilka. Dokładnych informacji udzieli pracownik Wypożyczalni.

Gdzie uiścić opłatę za przetrzymanie książek?
Opłatę można uiścić tylko gotówką w Wypożyczalni Biblioteki, po uprzednim zwrocie książek.

Czy mogę wypożyczyć książkę, która jest na wystawie?
W czasie trwania wystawy nie. Można je przeglądać na miejscu w czytelni. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Wypożyczalni.

Czy uczniowie szkół średnich mogą wypożyczać książki do domu?
Tak. W tym celu trzeba się zapisać do Biblioteki.

USŁUGI I KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI

W jaki sposób mogę sprawdzić swoje konto wypożyczeń?
Najlepiej przez internet, wchodząc do naszego katalogu elektronicznego. W tym celu należy się zalogować, a następnie kliknąć na zakładkę “Wypożyczono”.
Aktualny stan konta (razem z książkami wypożyczonymi na rewersach tradycyjnych) możemy sprawdzić w Wypożyczalni.

Jak mam szukać książek?
Poszukiwanie książek należy zawsze rozpoczynać od katalogu elektronicznego, jeśli tam nie ma poszukiwanej przez nas pozycji, należy sprawdzić czy nie ma jej w katalogu kartkowym. Warto pamiętać także o dostępie do elektronicznych wersji książek w PBC i bazie Ibuk.pl. W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z Oddziałem Informacji Naukowej. Zobacz też materiał filmowy o wyszukiwaniu książek (wyszukiwanie z użyciem faset, wyszukiwanie proste przez kryterium autora).

Zgubiłem kartę biblioteczna/elektroniczną legitymację studencką, co powinienem zrobić?
Jak najszybciej zgłosić zagubienie karty/elektronicznej legitymacji studenckiej w Wypożyczalni, wtedy konto zostanie zablokowane. W przypadku zagubienia legitymacji studenckiej trzeba wyrobić nową legitymację w dziekanacie, a następnie aktywować ją w Wypożyczalni BG. W przypadku zagubienia karty bibliotecznej duplikat wydawany jest w Wypożyczalni i kosztuje 5 zł.

Jak odszukać książkę w Czytelni Głównej?
Należy podać bibliotekarzowi dyżurującemu w Czytelni Głównej wypełniony rewers z sygnaturą czytelni i tytułem książki. Możemy też poprosić o miejsce przy konkretnym dziale i samodzielnie poszukiwać interesującej nas pozycji. Zobacz też materiał filmowy o wyszukiwaniu książek w Czytelni Głównej.

Gdzie znajdę czasopisma?
Czasopisma dostępne są w Oddziale Czasopism i Wydawnictw Ciągłych. Z bieżącego roku, bezpośrednio na półce w Czytelni Czasopism, starsze numery należy zamówić u dyżurującego bibliotekarza w Czytelni Czasopism.

Jak zamówić czasopismo?
Czasopisma zamawiamy bezpośrednio na miejscu w Czytelni Czasopism, wypełniając rewers. Należy pamiętać o wpisaniu roku, tomu i numeru. Czasopism nie wypożycza się do domu. Zobacz też materiał filmowy o wyszukiwaniu czasopism.

Co to jest sygnatura?
Sygnatura to numer, jaki posiada każdy materiał w zbiorach bibliotecznych (książka, czasopismo, audiobook, itp.). To tylko dzięki niej bibliotekarz jest w stanie znaleźć daną pozycję w magazynie. Czym innym jest sygnatura, a czym innym numer kodu kreskowego.

Gdzie znajdę sygnatury?

Sygnatury są umieszczone:

  • w katalogu online, w treści rekordu danej pozycji, w polu „sygnatura”,
  • w katalogu kartkowym – na kartach katalogowych, w prawym górnym lub prawym dolnym rogu.

Jakie są rodzaje sygnatur książek? Jeśli przed cyframi występują litery – czy to też jest sygnatura?
Wszystkie sygnatury przypisane do książek z Biblioteki Głównej rozpoczynają się od przedrostka „BG”. W zależności od rodzaju księgozbioru mogą występować oznaczenia „A”, „AB”, „AL”, „AW”, „B”, „F”, „M”, „MT”, „POL” lub „pd”. Są to oznaczenia magazynowe i należy je traktować jako integralną część sygnatury.

Co to jest lokalizacja książki? Książki z jaką lokalizacją można zamawiać internetowo?
Lokalizacja książki jest informacją, w której bibliotece znajduje się dana pozycja. Książki znajdujące się w Bibliotece Głównej posiadają lokalizację „BG…”. Zamawiać elektronicznie można tylko materiały z lokalizacją „BG Magazyn Główny”, „BG Audiowizualne” lub „BG Magazyn Główny Audiobooki”. Książek z lokalizacją „BG Kolekcja KW” nie zamawiamy elektronicznie, ale bezpośrednio w Wypożyczalni. Pozostałe materiały oznaczone „BG…” udostępniane są na miejscu w podanych agendach biblioteki. W razie wątpliwości warto poprosić o pomoc pracowników Oddziału Informacji Naukowej.

Dlaczego nie można zamawiać niektórych książek przez komputer?
Należy sprawdzić, czy dana książka nie jest w tej chwili wypożyczona. Inna możliwość to zbiory specjalne, które nie są udostępniane na zewnątrz (różnego rodzaju albumy, książki wydane przed 1945 r., zbiory szczególnie cenne). Takich pozycji nie wypożyczamy na zewnątrz i dlatego nie da się ich zamówić elektronicznie. Można z nich korzystać tylko w Czytelni i dlatego należy je zamawiać poprzez rewers kierujący książkę do Czytelni Głównej. Zobacz materiał filmowy o zamawianiu zbiorów specjalnych.

Dlaczego oprócz katalogu online powinienem również korzystać z katalogu kartkowego?
Ponieważ jeszcze nie wszystkie książki zostały umieszczone w katalogu komputerowym. Starsze pozycje (zakupione do biblioteki przed rokiem 1995) można zamówić tylko poprzez wypełnienie odpowiedniego rewersu i oddanie go bibliotekarzowi w Wypożyczalni (kształt rewersu narzuca miejsce odbioru: Wypożyczalnia/Czytelnia).

Właśnie skończyłem studia na UP. Czy nadal mogę korzystać z Biblioteki i wypożyczać książki do domu?
Każdy może korzystać z całości zbiorów Biblioteki tylko na miejscu. Do Biblioteki zapisujemy także pracowników placówek kulturalno-oświatowych lub naukowych z terenu Krakowa. Inne osoby mogą założyć sobie konto w BG UP po wpłaceniu (zwrotnej) kaucji. Wynosi ona 100,00 zł od książki (zobacz więcej).

Czy po ukończeniu studiów należy rozliczyć się z Biblioteką?
Tak, każdy student ma obowiązek rozliczyć się z Biblioteką po zakończeniu (zdaniu egzaminu dyplomowego) lub przerwaniu studiów. Rozliczenie z Biblioteką dokonywane jest w systemie Wirtualna Uczelnia oraz zablokowanie konta elektronicznego (zobacz więcej). Istnieje też możliwość uzyskania zaświadczenia o zwrocie wszelkich materiałów.

Jestem studentem UP, czy muszę uzyskać rozliczenie z Biblioteką na koniec roku akademickiego?
Biblioteka Główna nie stawia takiego warunku. Studenci naszej Uczelni mają prawo korzystać z Biblioteki również w wakacje – po zdaniu wszystkich egzaminów sesji letniej. Pieczątka i rozliczenie z Biblioteką są wymagane przez Dziekanaty przed odbiorem dyplomu lub odbiorem dokumentów z Uczelni.

Gdzie i jak mogę otrzymać wpis ze szkolenia bibliotecznego?
Wpis ten musi być dokonany do końca semestru, w którym przewidziano realizację szkolenia bibliotecznego (najczęściej jest to I semestr I roku, niekiedy II semestr I roku). Podstawą wpisu do indeksu jest zaliczenie całości szkolenia bibliotecznego, czyli pozytywne rozwiązanie testu elektronicznego i wykonanie poprawnie ćwiczenia praktycznego w Bibliotece. Studenci studiów niestacjonarnych szkolenia biblioteczne odbywają tylko w postaci testu elektronicznego. O terminie, w którym należy wykonać to zadanie, poinformuje opiekun roku. Wpisu do Wirtualnej Uczelni dokonują pracownicy Oddziału Informacji Naukowej (p. 71).

W jakim czasie mogę odebrać zamówioną książkę?
Zamówioną książkę należy odebrać do 3 dni po zamówieniu. W ostatni dzień, po zamknięciu Wypożyczalni nieodebrane książki są odsyłane do magazynu.

Jak zamówić książkę, którą rejestruje tylko katalog kartkowy?
Wyszukane w katalogu kartkowym wydawnictwa zamawiamy na rewersach bibliotecznych. Należy zwrócić uwagę na jakim rewersie zamawiamy książkę (duży rewers – książka do odbioru w Wypożyczalni; krótki rewers – książka do korzystania na miejscu w Czytelni). Wypełniony (odpowiedni) rewers należy przekazać bibliotekarzowi w Wypożyczalni. Aby odebrać książkę, należy zgłosić się do Wypożyczalni lub Czytelni.

Czy studiując na dwóch kierunkach mogę mieć zwiększony limit wypożyczanych książek?
Tak, studiujący na dwóch kierunkach w UP mogą wypożyczać do 15 tytułów książek.
Studentów innych uczelni prosimy o bezpośredni kontakt z bibliotekarzem Wypożyczalni.

Czy pisząc pracę dyplomową mogę mieć zwiększony limit wypożyczanych książek?
Tak. Studenci ostatniego roku studiów mogą mieć zwiększony limit wypożyczanych książek – w zależności od indywidualnych potrzeb (maksymalnie do 15). Zgodę na zmianę limitu wypożyczeń powyżej 15 pozycji należy uzyskać u Kierownika Oddziału Udostępniania.

Po jakim czasie od zamówienia czasopisma mogę je otrzymać w Czytelni?
Zamówienia czasopism realizowane są na bieżąco. Zamówienia proszę składać bezpośrednio w Czytelni Czasopism.

Czy mogę wypożyczyć czasopismo do domu?
Nie, z czasopism korzystamy wyłącznie na miejscu w Czytelni Czasopism.

Czy do kopiowania stron z książek i czasopism można używać aparatu fotograficznego?
Tak, za zgodą bibliotekarza i z zachowaniem przepisów prawa autorskiego.

Jak mogę sprawdzić czy w Bibliotece jest poszukiwane przeze mnie czasopismo?
Informacja o czasopismach znajduje się w katalogu online.

Poszukuję prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich). Gdzie mogę je znaleźć?
Prace dyplomowe znajdują się w Archiwum UP. O szczegóły ich udostępniania należy pytać pracowników archiwum.

Gdzie można coś wydrukować?
W Czytelni Czasopism (pok. B1PA). Tu można odpłatnie wydrukować swoje materiały. Stanowiska komputerowe posiadają też podłączenie do Internetu i oprogramowania użytkowe typu Microsoft Office i OpenOffice.

Gdzie można dokonać rezerwacji wypożyczonej przez innego czytelnika książki?
Prawo rezerwacji mają studenci UP. Rezerwować można tylko książki z lokalizacją “BG Magazyn Główny”, które aktualnie mają status: “data zwrotu…”. Przed rezerwacją należy sprawdzić czy w bibliotece nie ma innych dostępnych egzemplarzy danej książki (w katalogu kartkowym, kolekcji KKW). Rezerwacji dokonują bibliotekarze w Wypożyczalni. W tym celu należy przygotować sygnaturę książki oraz swoją kartę biblioteczną. Zobacz materiał filmowy na temat rezerwacji.

Jeżeli skończyłem studia, ale piszę jeszcze pracę magisterską, czy mogę wypożyczać książki?
Konto Czytelnika jest ważne do końca roku akademickiego. Jeśli student zdobędzie absolutorium przed wakacjami, a do egzaminu dyplomowego przystępuje we wrześniu lub październiku nie ma konieczności specjalnego zgłaszania tego w Bibliotece.
W przypadku, gdy egzamin dyplomowy przewidziany jest w późniejszym terminie, istnieje możliwość prolongaty konta do czasu obrony pracy magisterskiej. Należy wtedy przedstawić zaświadczenie z dziekanatu o zgodzie na przedłużony termin obrony. O szczegóły warto zapytać pracowników Wypożyczalni.

Co zrobić, jeżeli książki nie ma w zbiorach naszej biblioteki ani w bibliotekach krakowskich?
Jeśli sprawdziliśmy już, że nie ma jej w żadnej z krakowskich bibliotek, należy zgłosić się do Wypożyczalni i poprosić o kontakt z bibliotekarzem, który prowadzi Wypożyczalnię Międzybiblioteczną.

Czy w Bibliotece Głównej istnieje możliwość skanowania materiałów bibliotecznych?
Tak, skanery dla Czytelników dostępne są w Czytelni Czasopism. Są to stanowiska samoobsługowe.

E-ZASOBY

Znalazłem interesujące mnie artykuły w bazach online. Co mogę z nimi zrobić?
Można je zgrać na dowolny nośnik lub wysłać na swoją pocztę elektroniczną. O szczegóły najlepiej zapytać pracowników Oddziału Informacji Naukowej.

Czy na terenie Biblioteki można korzystać z bezprzewodowego internetu?
Tak, można skorzystać z bezprzewodowej sieci Internet. Jest to sieć otwarta dla wszystkich użytkowników na terenie całej Uczelni (SSID: UP_Internet).

Gdzie szukać artykułów?
Biblioteka udostępnia kilkanaście różnego rodzaju baz elektronicznych. Kilka z nich jest tworzonych samodzielnie przez Oddział Informacji Naukowej. W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami OIN.

Nie znalazłam książki w katalogu komputerowym. Jak sprawdzić czy rzeczywiście nie ma jej w Bibliotece?
Wszystkie starsze pozycje, które nie znajdują się w katalogu komputerowym, powinny być sprawdzane w katalogach kartkowych. Jeśli i tam nie możemy znaleźć wybranej pozycji, warto zapytać o nią także pracowników Oddziału Informacji Naukowej – pomogą sprawdzić, czy nie ma jej w którejś z baz danych, bibliotece cyfrowej lub bazie Ibuk.

Czy w Bibliotece jest dostęp do polskich i zagranicznych czasopism elektronicznych?
Tak. Większość czasopism udostępniana jest poprzez bazy danych. Listę czasopism z zakresu pedagogiki znaleźć można również (DODAJ LINK)tutaj.

Czy w Bibliotece Głównej można korzystać z książek elektronicznych?
Tak. Książki elektroniczne są dostępne poprzez platformę Ibuk.pl O szczegóły dostępu warto zapytać w Wypożyczalni.

W jaki sposób mam szukać literatury na interesujący mnie temat?
Literaturę wyszukujemy w katalogu online. Jeśli szukamy materiałów z różnych dziedzin nauki – warto zajrzeć do bazy Edukator, gdzie są opracowane zagadnienia tematyczne na wybrane tematy. Zobacz film na temat poszukiwań w bazie Edukator.

Czy można korzystać z baz elektronicznych z komputerów domowych?
Bazy tworzone przez OIN BG są ogólnodostępne w sieci. Niektóre bazy zakupione przez Bibliotekę są dostępne tylko z komputerów sieci uczelnianej. Pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Uniwersytetu Pedagogicznego mogą uzyskać dostęp do tych baz także z komputerów domowych. W tym celu należy wejść na platformę PulseSecure pod adresem: https://secure.up.krakow.pl, w oknie logowania należy wybrać [Bazę UP] i wpisać login oraz hasło (jak w Wirtualnej Uczelni). Po pomyślnym zalogowaniu się w systemie uzyskają Państwo listę odnośników do udostępnianych zasobów.

Poszukuję prac doktorskich, gdzie mogę je dostać?
Katalog prac doktorskich dostępny jest w internecie. Prace doktorskie są chronione prawem autorskim przysługującym rękopisom. Udostępniane są na miejscu w Czytelni Czasopism. Wcześniej należy wypełnić oświadczenie o celu, w jakim chcemy z nich skorzystać.

Czy mogę korzystać ze zbiorów elektronicznych w Bibliotece, jeżeli nie jestem studentem ani pracownikiem UP?
Ze zbiorów elektronicznych na stanowiskach komputerowych w Czytelni Czasopism może korzystać każdy Czytelnik. Nie trzeba do tego być zapisanym do Biblioteki.

Gdzie można skorzystać z komputera z dostępem do internetu?
Komputery z dostępem do internetu znajdują się w Czytelni Czasopism. Pierwszeństwo korzystania mają osoby prowadzące poszukiwania w e-zasobach. Oprócz tego na terenie całej Biblioteki jest możliwy dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej.

Jak i gdzie zarejestrować publikację w Bibliografii Publikacji Pracowników UP?
Aby zarejestrować pracę w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników UP, oryginał publikacji należy dostarczyć do Oddziału Informacji Naukowej lub przesłać drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej za daną dyscyplinę naukową. Materiały są zwracane po zarejestrowaniu w bazie.

Jakie materiały są rejestrowane w Bibliografii Publikacji Pracowników UP?
Wszystkie typy prac naukowych i popularnonaukowych (książki, fragmenty książek, monografie, skrypty, podręczniki, artykuły z czasopism, referaty pokonferencyjne, tłumaczenia, recenzje, mapy) opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej.

Czyje publikacje mogą być zarejestrowane w Bibliografii Publikacji Pracowników UP?
W Bibliografii Publikacji pracowników UP rejestrowane są publikacje naukowe i popularnonaukowe wszystkich pracowników naukowych, bibliotecznych, administracyjnych, inżynieryjno-technicznych, naukowo-technicznych, lektorów, instruktorów i specjalistów którzy zatrudnieni są na UP w ramach umowy o pracę. Rejestrujemy także publikacje wydane przez emerytowanych pracowników naszej Uczelni.

Gdzie sprawdzić liczbę punktów MEiN dla publikacji zarejestrowanych w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników UP?
Punkty dla tytułów czasopism oraz serii wydawniczych sprawdzić należy na wykazach sporządzanych przez MEiN. Wykazy te zamieszczone są także na stronie internetowej Biblioteki Głównej. Ewentualne pytania w sprawie punktacji MEiN prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.


Aktualności: