Cytowania


Index Hirscha

 • Indeks Hirscha – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora, charakteryzujący jego całkowity dorobek, a nie tylko znaczenie jednej poszczególnej pracy, co czyni zwykły indeks cytowań. Tworzy się go poprzez uszeregowanie artykułów wg liczby cytowań wybranej pozycji, dla której liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej.
 • Osoby zainteresowane obliczeniem indeksu Hirscha (h-indeks) dla publikacji cytowanych w Google Scholar mogą skorzystać z programu “Publish or Perish” – na stronie do pobrania.

Bazy do wyszukiwania cytowań:

 1. Impact Factor – sprawdzamy w bazie ISI Web of Knowledge, w części Journal Citation Report
 2. ISI Web of Science– baza na platformie ISI Web of Knowledge
  Instrukcje pomocne przy korzystaniu z ISI Web of Science:

 3. Scopus – baza bibliograficzno-abstraktowa z opcją wyszukiwania cytowań i sprawdzania indeksu H (indeksu Hirscha) dla publikacji wydanych po 1996 r.
  Instrukcje pomocne przy korzystaniu z bazy Scopus:

 4. Google Scholar – baza, którą można przeglądać poszukując cytowań (wpisujemy nazwisko i imię osoby dla której chcemy wyszukać cytowań)
 1. ERIH – The European Reference Index for the Humanities – wykaz punktowanych czasopism europejskich z nauk humanistycznych
 2. Słownik podstawowych pojęć pomocnych przy publikowaniu i dokumentowaniu dorobku naukowego /opracowany przez dr Helenę Dryzek/

Aktualności: