Bazy tworzone w BG

Bazy danych tworzone przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego, ogólnodostępne w sieci:

Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów – zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych i  literackich oraz dokumenty elektroniczne, których autorami, współautorami lub redaktorami są pracownicy lub doktoranci Uniwersytetu Pedagogicznego. Baza jest kontynuacją drukowanych bibliografii obejmujących dorobek za lata 1945-2000, które zostały umieszczone w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej (1946-1967, 1968-1970, 1971-1975, 1976-1980, 1981-1985, 1986-1995, 1996-2000).
Biografik – baza rejestruje biogramy pracowników nauki i innych osób związanych z Uczelnią od chwili jej powstania w 1946 roku do współczesności. Do biogramów dołączone są źródła informacji biograficznych na temat tych osób.
Edukator– zawiera opisy bibliograficzne całych książek, fragmentów książek, artykułów z czasopism i recenzji z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji, literaturoznawstwa, językoznawstwa, bibliotekoznawstwa, medioznawstwa i politologii. Tworzona jest w oparciu o zbiory własne Biblioteki Głównej.
Katalog Prac Doktorskich – rejestruje opisy bibliograficzne rozpraw doktorskich obronionych na naszej Uczelni od początku jej istnienia, a także prac, których autor, promotor lub recenzent jest pracownikiem naszej Uczelni. Do katalogu wprowadzane są również prace doktorskie pracowników WSP/AP/UP obronione na innych uczelniach.

Aktualności: