Szkolenie biblioteczne w semestrze letnim 2023/2024 – studia niestacjonarne II stopnia

Szanowni Państwo,

ruszają szkolenia dla kierunków studiów niestacjonarnych, które kurs biblioteczny realizują w semestrze letnim.

Aby otrzymać zaliczenie, należy rozwiązać test na platformie Moodle. Będzie on dla Państwa dostępny od 18 marca do 7 kwietnia 2024 r. Przed przystąpieniem do testu należy dodać się do grupy/ kierunku, wpisując odpowiedni klucz dostępu.

Przepisanie zaliczenia:

Zaliczenia przepisujemy wyłącznie studentom, którzy uzyskali je na studiach drugiego stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2019/2020 lub w kolejnych. Osoby spełniające powyższe warunki mogą zgłosić chęć przepisania zaliczenia za pomocą formularza, który dostępny jest do 21 kwietnia.

Studenci studiów II stopnia (magisterskich) uczestniczą w szkoleniu na podobnych zasadach jak studenci studiów pierwszego stopnia, jednak treści obu szkoleń są różne.  Kurs dla studentów studiów magisterskich uzupełniających koncentruje się na bazach danych (polskich i zagranicznych) pomocnych w tworzeniu zestawień bibliograficznych.


Aktualności: