Muzeum Podręcznika

Muzeum Podręcznika jest  wydzieloną kolekcją zbiorów Biblioteki Głównej, która gromadzi najstarsze podręczniki polskie i zagraniczne. W skład kolekcji wchodzą podręczniki szkolne i akademickie, zeszyty ćwiczeń, samouczki, a także materiały dydaktyczne pomocne w procesie kształcenia, wydane po 1800 roku i wycofane z programów nauczania.

Historia

Muzeum Podręcznika Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie rozpoczęło swoją działalność 4 kwietnia 2014 r. Początkowo swoją siedzibę miało w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych UP przy ul. Jęczmiennej 9. W zasobach kolekcji muzealnej znalazły się najstarsze podręczniki z księgozbioru Biblioteki Głównej UP, wyselekcjonowane oraz opracowane w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę w latach 2012 i 2013. W 2018 roku Muzeum Podręcznika zostało przewiezione do Biblioteki Głównej, a następnie w 2019 r. oficjalnie włączone w jej strukturę.

Kolekcja

Kolekcja Muzeum Podręcznika ma charakter naukowy. Księgozbiór jest wykorzystywany przez pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, jak również wszystkich badaczy historii dydaktyki i edukacji. Księgozbiór udostępniany jest w wersji cyfrowej poprzez Pedagogiczną Bibliotekę Cyfrową. W wyjątkowych sytuacjach, na uzasadniony wniosek, mogą być udostępniane papierowe wersje materiałów – jedynie na miejscu w Czytelni Głównej.

W przygotowaniu są także ekspozycje tematyczne, na których będą prezentowane wybrane elementy kolekcji.

Kontakt:

Muzeum Podręcznika
Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. (12) 662 63 72
muzeumpodrecznika@up.krakow.pl

poniedziałek, czwartek, piątek: 8:30-14:30
wtorek, środa: 13:00-19:00

 


Aktualności: