Szkolenie dla I roku st. niestacjonarnych


Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych (dawniej: zaocznych)

Otwarcie dostępu do testu na platformie Moodle dla studentów studiów niestacjonarnych – szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia .

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi i prawidłowe rozwiązanie testu on-line.

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (licencjackie i jednolite magisterskie)

Test na platformie Moodle będzie dostępny w terminie od 30 stycznia do 2 lutego 2023 r.

Aby uzyskać dostęp do testu, należy dodać się do swojej grupy, wpisując odpowiedni klucz dostępu. 

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (magisterskie)

Szkolenie biblioteczne dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia będzie realizowane wyłącznie w formie e-learningu (platforma Moodle).

Materiały szkoleniowe i test będą dostępne na platformie e-learningowej Uniwersytetu Pedagogicznego od 12 grudnia 2022 do 15 stycznia 2023 roku.

Aby uzyskać dostęp do testu, należy dodać się do swojej grupy, wpisując odpowiedni klucz dostępu. 

 

Rozwiązanie testu możliwe będzie po zalogowaniu się do kursu na platformie e-learningowej.

Klucze dostępu do kursu.

 


Aktualności: