Szkolenie dla I roku st. niestacjonarnych


Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych (dawniej: zaocznych)

Otwarcie dostępu do testu na platformie Moodle dla studentów studiów niestacjonarnych – szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia .

Wpis ze szkolenia bibliotecznego w indeksie jest wymagany do zaliczenia pierwszego roku. Warunkiem jego otrzymania jest zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi i prawidłowe rozwiązanie testu on-line.

Test będzie dostępny na platformie e-learningowej w terminie:
I stopień – od 22.11 do 12.12.2021 r.
II stopień – od 13.12.2021 do 09.01.2022 r.

Wejście na platformę e-learningową: kurs dla studentów studiów niestacjonarnych.

Rozwiązanie testu możliwe będzie po zalogowaniu się do kursu na platformie e-learningowej.

Klucze dostępu do kursu.

 


Aktualności: