Szkolenia biblioteczne – przepisywanie zaliczeń: studia stacjonarne i niestacjonarne I i II st. (4 X–30 XI 2021 r.)

Informujemy, że od 4 października 2021 r. istnieje możliwość przepisania zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy uczestniczyli w tym szkoleniu we wcześniejszych latach.

Uwaga! Przepisanie zaliczenia jest możliwe tylko w przypadku osób, które uczestniczyły w szkoleniu nie wcześniej niż 5 lat temu (rok akademicki 2016/2017 i kolejne). Nie ma możliwości przepisania zaliczenia ze studiów licencjackich na magisterskie, ponieważ treści kursach różnią się od siebie. Chęć przepisania zaliczenia prosimy zgłaszać do końca listopada za pomocą elektronicznego formularza (link poniżej) do osoby odpowiedzialnej za Państwa kierunek studiów.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Informacji Naukowej BG: tel. (12) 662 63 72, mail: oininfo@up.krakow.pl

 Pracownik

Kierunek Link do formularza
mgr Marzena Błach
 • Art & Desing
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe (z j. angielskim)
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Design
 • Digital design
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Fizyka
 • Grafika
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Kognitywistyka
 • Komunikacja wizualna
 • Malarstwo
 • Sztuka i edukacja
 • Sztuka i media
 • Sztuka współczesna
 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
 • Zarządzanie w służbach społecznych
link do zgłoszenia przepisania
mgr Bartłomiej Duda
 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia hiszpańska
 • Filologia romańska
 • Filologia rosyjska
 • Filologia włoska
link do zgłoszenia przepisania
mgr Agnieszka Folga
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Psychologia
 • Psychologia i biologia zwierząt
link do zgłoszenia przepisania
mgr Joanna Kołakowska
 • Administracja
 • Ekonomia społeczna
 • Etyka – mediacje i negocjacje
 • Filozofia
 • Menager projektów społecznych
 • Politologia
 • Polityka społeczna
 • Prawo
 • Stosunki międzynarodowe
link do zgłoszenia przepisania
mgr Piotr Milc
 • Bioinformatyka
 • Biologia
 • Chemia – nauczyciel chemii
 • Geografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Ochrona środowiska
 • Odnowa biologiczna
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna
 • Turystyka i rekreacja
link do zgłoszenia przepisania
dr Elżbieta Twardy
 • Architektura informacji
 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • Filologia polska
 • Historia
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • Logopedia
 • Socjologia
 • Studia niemcoznawcze i środkowo europejskie
 • Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
link do zgłoszenia przepisania

Aktualności: