Szkolenia biblioteczne – przepisywanie zaliczeń: studia stacjonarne i niestacjonarne I i II st.

Informujemy, że od 6 października 2023 r. istnieje możliwość przepisania zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy uczestniczyli w tym szkoleniu we wcześniejszych latach.

Uwaga! Przepisanie zaliczenia jest możliwe tylko w przypadku osób, które uczestniczyły w szkoleniu nie wcześniej niż 5 lat temu na studiach I stopnia (rok akademicki 2018/2019 i kolejne) i nie wcześniej niż 4 lata temu na studiach II stopnia (rok akademicki 2019/2020 i kolejne). Nie ma możliwości przepisania zaliczenia ze studiów licencjackich/inżynierskich na magisterskie, ponieważ treści kursów różnią się od siebie. Chęć przepisania zaliczenia prosimy zgłaszać za pomocą elektronicznego formularza (link poniżej) do osoby odpowiedzialnej za Państwa kierunek studiów.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Informacji Naukowej BG: tel. (12) 662 63 72, mail: oininfo@up.krakow.pl

 

Pracownik OIN Kierunek studiów Link do formularza
Bartłomiej Duda art & design
art & science
design
digital design
filologia angielska
filologia germańska
filologia hiszpańska
filologia romańska
filologia rosyjska
filologia ukraińska
filologia włoska
fizyka
matematyka
międzynarodowa polityka społeczna i analityka
zarządzanie kryzysowe
zarządzanie ochroną środowiska
Zgłoś przepisanie
Agnieszka Folga logistyka
pedagogika
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika resocjalizacyjna
pedagogika specjalna
pedagogika szkolna z edukacją techniczną
psychologia
praca socjalna
psychologia i biologia zwierząt
Zgłoś przepisanie
Joanna Kołakowska administracja
ekonomia
etyka – mediacje i negocjacje
filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii
grafika
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych
kryminalistyka
malarstwo
prawo
stosunki międzynarodowe
studia nad wizualnością – Visual Studies
Zgłoś przepisanie
Piotr Milc bezpieczeństwo międzynarodowe
bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim
bezpieczeństwo narodowe
bioinformatyka
biologia
cyberbezpieczeństwo
edukacja techniczno-informatyczna
ekoturystyka
geodezja i geoinformacja
geografia
geopolityka
gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami
informatyka
inżynieria bezpieczeństwa
nauczyciel biologii i geografii
turystyka i rekreacja
Zgłoś przepisanie
dr Elżbieta Twardy architektura informacji
archiwistyka, biurowość i cyfryzacja
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
bezpieczeństwo zdrowotne
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
dziennikarstwo
filologia polska
historia
historia – studia nauczycielskie
kognitywistyka
komunikacja wizualna
kulturoznawstwo i wiedza o mediach
logopedia
Media Content & Creative Writing
Socjologia
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
sztuka i edukacja
sztuka i media
sztuka współczesna
turystyka historyczna i muzealnictwo
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
zarządzanie w służbach społecznych
Zgłoś przepisanie

Aktualności: