Szkolenia biblioteczne w semestrze letnim 2022/23 – dodatkowe terminy dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia

Studenci ETI, informatyki, inżynierii bezpieczeństwa, gospodarki przestrzennej oraz kryminalistyki! Osoby, które do tej pory nie uzyskały zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego, mogą nadrobić zaległości na poniższych zasadach. Podstawą uzyskania zaliczenia będzie obecność na zajęciach z zakresu wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych i bazach więcej…


Aktualności: