Szkolenie biblioteczne – studia dzienne II stopnia (terminy podczas sesji)

Szanowni Państwo, studenci studiów magisterskich (SUM), którzy nie wykonali obowiązkowego szkolenia bibliotecznego, mogą nadrobić zaległości w czasie sesji egzaminacyjnej (dotyczy kierunków, które szkolenie powinny zrealizować w semestrze letnim).  Aby otrzymać zaliczenie należy: wziąć udział w spotkaniu organizowanym na MS Teams więcej…


Aktualności: