Doktoraty przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp do prac jest możliwy z komputerów w Bibliotece Głównej.

 

mgr Aleksandra Huczek 
“Dynamika odwzorowań nieoddalających w przestrzeniach geodezyjnych.”
  • promotor rozprawy: dr hab. Andrzej Wiśnicki, prof. UP
  • promotor pomocniczy: 
  • data obrony: 26 września 2023 r., godz. 13:00, w formie hybrydowej
  • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/12431
  • uwagi: Rozprawa dostępna do wglądu wyłącznie na komputerach Biblioteki Głównej.
mgr Monika Noviello 
“Zróżnicowanie regionalne Włoch – geneza i współczesne problemy.”
  • promotor rozprawy: dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP
  • promotor pomocniczy: dr Marcin Semczuk
  • data obrony: 28 września 2023 r., godz. 10:00, w formie stacjonarnej
  • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/12430
  • uwagi: Rozprawa dostępna do wglądu wyłącznie na komputerach Biblioteki Głównej.


Aktualności: