Doktoraty przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp do prac jest możliwy z komputerów w Bibliotece Głównej.

mgr Anna Hejczyk
„Na granicy życia. Opieka medyczna i stan zdrowia polskiej ludności cywilnej w Iranie w latach 1942–1945 – studium historyczne.”
 • promotor rozprawy: prof. dr hab. Mariusz Wołos
 • promotor pomocniczy:
 • data obrony: 5 lipca 2022 r., godz. 12:00, ul. Podchorążych 2, sala 337
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/11193
 • uwagi: Rozprawa dostępna do wglądu wyłącznie na komputerach Biblioteki Głównej.
mgr Michał Jankowicz
„Kreowanie świata w rosyjskojęzycznych tekstach prasowych o konflikcie w Donbasie (na materiale gazet rosyjskich i ukraińskich).”
 • promotor rozprawy: dr hab. prof. UP Bogumił Ostrowski
 • promotor pomocniczy: dr Mirosław Warchołek
 • data obrony: 5 lipca 2022 r., godz. 10:00, ul. Podchorążych 2, sala 337
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/11195
 • uwagi: Rozprawa dostępna do wglądu wyłącznie na komputerach Biblioteki Głównej.
mgr Patrycja Pierzynka
„Siostry w pokoleniu. Współczesna polska proza kobiet wobec wczesnej dorosłości.”
 • promotor rozprawy: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
 • promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Stoch
 • data obrony: 8 lipca 2022 r., godz. 10:30, ul. Podchorążych 2, sala 550
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/11196
 • uwagi: Rozprawa dostępna do wglądu wyłącznie na komputerach Biblioteki Głównej.
mgr Konrad Peszko
„Gmach. Mapowanie zbiorowości.”
 • promotor rozprawy: prof. Adam Panasiewicz
 • promotor pomocniczy:
 • data obrony: 15 lipca 2022 r., godz. 10:00, ul. Ingardena 4, sala 201N
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/11194
 • uwagi:

Aktualności: