Doktoraty przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp do prac jest możliwy z komputerów w Bibliotece Głównej.

 

mgr Aleksander Jarmoliński
„Badania dynamiki fluksonu w zdeformowanym złączu Josephsona.”
 • promotor rozprawy: dr hab. Tomasz Dobrowolski, prof. UP
 • promotor pomocniczy: 
 • data obrony: 28 września 2022 r., godz. 9:00, w formie zdalnej
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/11295
 • uwagi:
mgr Anna Duda
„Efektywność Programu Szkolenia Mediatorów Rówieśniczych (PSMR) „Akademia Mediacji” w kształtowaniu kompetencji mediacyjnych uczniów.”
 • promotor rozprawy: dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP
 • promotor pomocniczy: dr Hanna Stępniewska-Gębik
 • data obrony: 28 września 2022 r., godz. 11:00, ul. Podchorążych 2, sala 337
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/11273
 • uwagi: Rozprawa dostępna do wglądu wyłącznie na komputerach Biblioteki Głównej.
mgr Anna Koział
„Obywatele polscy w Uzbekistanie w latach 1941-1946.”
 • promotor rozprawy: dr hab. Anna Zapalec, prof. UP
 • promotor pomocniczy:
 • data obrony: 29 września 2022 r., godz. 10:00
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/11292
 • uwagi: Rozprawa dostępna do wglądu wyłącznie na komputerach Biblioteki Głównej.
mgr Mariusz Solarz
„Działalność duszpasterska wśród ludności ewakuowanej z ZSRS w polskich osiedlach uchodźczych w Afryce Wschodniej i Południowej, Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii (1942-1952).”
 • promotor rozprawy: dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP.
 • promotor pomocniczy:
 • data obrony: 29 września 2022 r., godz. 15:00
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/11293
 • uwagi: Rozprawa dostępna do wglądu wyłącznie na komputerach Biblioteki Głównej.
mgr Sebastian Bożek
<„Stadtschaft – wielowarstwowy obraz relacji człowieka z przestrzenią miejską.”
 • promotor rozprawy: dr hab. prof. UP Małgorzata Wielek
 • promotor pomocniczy: 
 • data obrony: 7 października 2022 r., godz. 10:30
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/11296
 • uwagi: Rozprawa dostępna do wglądu wyłącznie na komputerach Biblioteki Głównej.


Aktualności: