Doktoraty przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp do prac jest możliwy z komputerów w Bibliotece Głównej.

 

mgr Łukasz Płatek
“Organizacja i potencjał polskiego przemysłu obuwniczego w latach 1918-1989 oraz wybrane aspekty jego funkcjonowania na przykładzie fabryk w Chełmku, Radomiu i Nowym Targu.”
  • promotor rozprawy: prof. dr hab. Mariusz Wołos
  • promotor pomocniczy:
  • data obrony: 31 stycznia 2023 r., godz. 10:00, w formie stacjonarnej
  • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/11682
  • uwagi:
mgr Artur Ziembiński
“Klasztor i szpital św. Jadwigi na Stradomiu w okresie nowożytnym.”
  • promotor rozprawy: prof. dr hab. Franciszek Leśniak
  • promotor pomocniczy: 
  • data obrony: 1 lutego 2023 r., godz. 12:30, w formie stacjonarnej
  • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/11684
  • uwagi: Rozprawa dostępna do wglądu wyłącznie na komputerach Biblioteki Głównej.


Aktualności: