Wyszukiwarki naukowe


Google Scholar
Specjalistyczna wyszukiwarka naukowa rejestrująca abstrakty, pełne teksty oraz cytowania prac naukowych (artykułów, książek, raportów, itp.). Jest podstawową wyszukiwarką artykułów naukowych dla przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.
BASE – Bielefeld Academic Search Engine
Multidyscyplinarna wyszukiwarka, która umożliwia dostęp do ponad 50 milionów dokumentów z około 2700 źródeł. Większość indeksowanych materiałów to dokumenty pełnotekstowe (ok. 75%).
SearchEdu
Serwis, która umożliwia wyszukiwanie głównie materiałów edukacyjnych m.in. na stronach edukacyjnych, rządowych, wojskowych, e-bookach oraz haseł w słownikach, encyklopediach, itp.
FreeFullPdf
Przeszukuje ponad 80 milionów bezpłatnych publikacji z dziedzin takich jak: nauki przyrodnicze, nauki o zdrowiu, fizyka, matematyka, nauki społeczne i humanistyczne. Dokumenty dostępne są w formacie PDF.
Galaxy
Wyszukiwarka, która przeszukuje zasoby indeksowane przez bibliotekarzy dziedzinowych. Są to głównie strony uczelni wyższych oraz prywatne strony pracowników naukowych.
Google Book Search
Serwis, umożliwiający wyszukiwanie haseł w tekstach książek.
Genamics JournalSeek
Międzynarodowa wyszukiwarka czasopism dostępnych w Internecie. Publikuje podstawowe dane bibliograficzne ponad 100 tys. tytułów, z 24 dziedzin wiedzy.

Aktualności: