Wyszukiwarki naukowe


Google Scholar
Specjalistyczna wyszukiwarka naukowa rejestrująca abstrakty, pełne teksty oraz cytowania prac naukowych (artykułów, książek, raportów, itp.). Jest podstawową wyszukiwarką artykułów naukowych dla przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.
BASE – Bielefeld Academic Search Engine
Multidyscyplinarna wyszukiwarka, która umożliwia dostęp do ponad 240 milionów dokumentów z około 8000 źródeł. Większość indeksowanych materiałów to dokumenty pełnotekstowe (ok. 60%).
FreeFullPdf
Przeszukuje ponad 80 milionów bezpłatnych publikacji z dziedzin takich jak: nauki przyrodnicze, nauki o zdrowiu, fizyka, matematyka, nauki społeczne i humanistyczne. Dokumenty dostępne są w formacie PDF.
Google Book Search
Serwis, umożliwiający wyszukiwanie haseł w tekstach książek.
Genamics JournalSeek
Międzynarodowa wyszukiwarka czasopism dostępnych w Internecie. Publikuje podstawowe dane bibliograficzne ponad 100 tys. tytułów, z 24 dziedzin wiedzy.

Aktualności: