Spuścizna po astronomie prof. Tadeuszu Banachiewiczu


Tadeusz BANACHIEWICZ (1882-1954)

Tadeusz Banachiewicz urodził się i mieszkał w Warszawie, tam też zdobył wyższe wykształcenie na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zawodową rozpoczął, pracując w obserwatoriach astronomicznych w Pułkowie, Warszawie, a następnie w Kazaniu w Rosji. W 1919 roku przyjechał do Krakowa, gdzie podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tadeusz Banachiewicz był dyrektorem obserwatorium astronomicznego UJ, które znajdowało się przy ul. M. Kopernika 27 w Ogrodzie Botanicznym UJ. W 1922 zainicjował powstanie pierwszego obserwatorium astronomicznego na Łysinie (dzisiejszy Lubomir) w Gorcach, które po latach zostało nazwane jego imieniem. Aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau został zwolniony po trzech miesiącach i wrócił do Krakowa, gdzie kontynuował pracę na stanowisku zastępcy dyrektora obserwatorium. Po wojnie był jednym z inicjatorów przeniesienia obserwatorium z centrum Krakowa do Fortu Skała na Bielanach.

 

W skład kolekcji znajdującej się w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego wchodzi dziesięć segregatorów i trzy albumy, które zawierają obszerny materiał fotograficzny dokumentujący przebieg kariery naukowej prof. Tadeusza Banachiewicza, m.in. zdjęcia z ekspedycji naukowych poświęconych obserwacji zaćmień słońca. W zbiorach znalazła się także korespondencja prywatna i zawodowa, wycinki prasowe, notatki i rękopisy dokumentujące obserwacje astronomiczne, oraz wiele zdjęć instrumentów astronomicznych na których dokonywał obserwacji zarówno prof. Tadeusz Banachiewicz jak i jego współpracownicy. Uzupełnieniem materiałów fotograficznych jest dziewięć segregatorów z publikacjami, które stanowią bibliografię przedmiotową i podmiotową działalności profesora Tadeusza Banachiewicza.

Zobacz zdjęcia fragmentów Kolekcji


Aktualności: