Spuścizna po astronomie dr. Lucjanie Orkiszu


Lucjan ORKISZ (1899-1973)

Lucjan Orkisz (fot. z lat 20. XX wieku ze zbiorów kolekcji)

Lucjan Orkisz w latach 1924-1927 kierował placówką astronomiczną na Łysinie (dziś Lubomir) w Gorcach. Jego głównym zadaniem były obserwacje gwiazd zmiennych, zakryć gwiazd przez Księżyc i poszukiwania nowych komet. 3 kwietnia 1925 roku przy pomocy lunety Merza o obiektywie 115-mm astronom dostrzegł w gwiazdozbiorze Pegaza okrągłą mgławicę 8 wielkości gwiazdowej.

W swojej karierze zawodowej Lucjan Orkisz pracował także w Obserwatorium Warszawskim, gdzie prowadził początkowo obserwacje meteorologiczne, a następnie fotograficzne planetoid i komet. Jesienią 1938 roku astronom powrócił do Krakowa, gdzie podjął pracę nauczyciela w Gimnazjum Witkowskiego. Po wojnie, w latach 1946–1957 pracował w Państwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym w Krakowie.

W skład kolekcji przekazanej Bibliotece Głównej UP wchodzą m.in. dokumenty osobiste, świadectwa szkolne, dokumentacja dotycząca odkrycia komety, oryginały i reprodukcje fotografii, korespondencja zawodowa i prywatna, nieliczne publikacje dotyczące astronoma, materiały prasowe i nagranie rozmowy (płyta CD) z dr Lucjanem Orkiszem na temat odkrycia komety.

Zobacz zdjęcia fragmentów Kolekcji


Aktualności: