Oddział Informacji Naukowej


Oddział Informacji Naukowej oferuje:

 • szkolenia użytkowników z obsługi katalogu elektronicznego,
 • kształcenie grup seminaryjnych w zakresie tworzenia bibliografii załącznikowych oraz wykorzystywania elektronicznych baz danych,
 • pomoc przy poszukiwaniu literatury z różnych dziedzin nauki, korzystając m.in. z bazy Edukator, tworzonej w oparciu o zbiory własne BG,
 • krótkie wprowadzenie do sposobu przeszukiwania różnych baz dziedzinowych (polskich i zagranicznych),
 • dostęp do internetu i stanowisk multimedialnych (drukarki, skanery, nagrywarki) wyposażonych w oprogramowanie przydatne do pisania pracy oraz tworzenia pokazów multimedialnych.

Oddział Informacji Naukowej prowadzi własne bazy danych:

Oddział Informacji Naukowej udostępnia:

 • księgozbiór podręczy OIN,
 • elektroniczne bazy danych polskie i zagraniczne,
 • Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej (PBC),
 • Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego (e-RUP),
 • zasoby Internetu,
 • elektroniczny katalog BG UP,
 • rozprawy doktorskie (w tym rozprawy przed obroną) w wersji elektronicznej, dostępne poprzez Repozytorium UP,
 • czasopisma elektroniczne, w tym czasopismo wydawane przez BG – “Biblioteka i Edukacja“,
 • programy komputerowe przeznaczone do pracy własnej użytkowników,
 • możliwość korzystania z materiałów własnych, które należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

 

Zobacz materiał wideo:


Aktualności: