Zamawianie


Zamawianie książek

  • Książki zamawiane są drogą elektroniczną przez katalog komputerowy lub przy użyciu tradycyjnych rewersów (książki z katalogu kartkowego).
  • Jeżeli książka znajduje się w katalogu kartkowym i chce się ją wypożyczyć, należy wypełnić „duży rewers” (3- częściowy).
  • Aby zamówić książki w katalogu elektronicznym, należy zalogować się na swoje konto w katalogu elektronicznym. W polu LOGOWANIE należy wpisać nr czytelnika (numer umieszczony z tyłu ELS) i podać hasło (seria i nr dowodu osobistego, np. „AKS456234”), a następnie dokonać zamówienia.
  • Przed dokonaniem zamówienia należy sprawdzić status książki (wymagany status: „dostępny”), należy również zwrócić uwagę na lokalizację – zamawiać można jedynie książki, które mają lokalizację: „BG Magazyn Główny”. Katalog komputerowy rejestruje książki zlokalizowane w bibliotekach dziedzinowych, jednak informacje o zasadach ich wypożyczania udzielane są w każdej z tych bibliotek z osobna.
  • Czas realizacji zamówienia przez Magazyn wynosi ok. 1 godziny.
  • Odbioru książki można dokonać w ciągu trzech dni od zamówienia. Po upływie tego czasu książka wraca do Magazynu, a system elektroniczny nadaje jej status dostępny o godz. 23:30.
  • Zamówienia na książki o sygnaturach od 1 do 145000 są realizowane trzy razy dziennie, o godz. 10.00, 13.30 i 18.00.
  • Zarezerwowane książki można odebrać do 5 dni od daty zwrotu.

Poszukiwania książki rozpoczynamy zawsze od katalogu elektronicznego. W razie problemów i pytań dotyczących zamawiania materiałów z księgozbioru Biblioteki zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Informacji Naukowej.

Zobacz materiał wideo:


Aktualności: