Czytelnie


Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu, w Czytelni Głównej lub w Czytelni Czasopism, posiada każdy użytkownik. Wymagane jest pozostawienie u dyżurującego bibliotekarza karty: ELS, ELP, bibliotecznej, “gość-czytelnik”.

Czytelnia Główna udostępnia:

  • księgozbiór podręczny Czytelni – w wolnym dostępie,
  • zbiory znajdujące się w magazynie BG – należy zamówić poprzez katalog elektroniczny (zaznaczając miejsce odbioru „Czytelnia Główna”) lub wypełniając rewers do czytelni (książki znajdujące się w katalogu kartkowym),
  • zbiory specjalne oznaczone literami AL, F i D,
  • materiały sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

W Czytelni Głównej można korzystać z ksero, skanera, a także komputera z dostępem do internetu.

Czytelnia Czasopism udostępnia:

  • bieżące roczniki czasopism – w wolnym dostępie,
  • roczniki archiwalne – po wypełnieniu rewersu.

Korzystający z Czytelni Czasopism mają dostęp do ksero i skanera.

Zobacz materiały wideo:


Aktualności: