Czytelnie


Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu, w Czytelni Głównej lub w Czytelni Czasopism, posiada każdy użytkownik. Wymagane jest pozostawienie u dyżurującego bibliotekarza karty: ELS, ELP, bibliotecznej, “gość-czytelnik”.

Czytelnia Główna udostępnia:

 • księgozbiór podręczny Czytelni – w wolnym dostępie,
 • zbiory znajdujące się w magazynie BG – należy zamówić poprzez katalog elektroniczny (zaznaczając miejsce odbioru „Czytelnia Główna”) lub wypełniając rewers do czytelni (książki znajdujące się w katalogu kartkowym),
 • zbiory specjalne oznaczone literami AL, F i D,
 • materiały sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

W Czytelni Głównej można korzystać z ksero, skanera, a także komputera z dostępem do internetu.

Czytelnia Czasopism udostępnia:

 • bieżące roczniki czasopism – w wolnym dostępie,
 • roczniki archiwalne – po wypełnieniu rewersu.

W czytelni czasopism można również skorzystać z:

 • elektronicznych baz danych polskich i zagranicznych,
 • Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej (PBC),
 • Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego (e-RUP),
 • zasobów Internetu,
 • elektronicznego katalogu BG UP,
 • rozpraw doktorskich (w tym rozprawy przed obroną) w wersji elektronicznej, dostępnych poprzez Repozytorium UP,
 • czasopism elektronicznych,
 • programów komputerowych przeznaczonych do pracy własnej użytkowników,
 • z materiałów własnych, które należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

Korzystający z Czytelni Czasopism mają dostęp do ksero i skanera.

Zobacz materiały wideo:


Aktualności: