Biblioteki cyfrowe


Biblioteki cyfrowe (podział na polskie i zagraniczne) udostępniają on-line publikacje cyfrowe takie jak: czasopisma elektroniczne, e-booki oraz zdigitalizowane publikacje papierowe (książki, czasopisma, mapy, zdjęcia), multimedia. Dostęp do większości materiałów jest bezpłatny i ogólnodostępny.

   

Polskie

Federacja Bibliotek Cyforwych – Pionier
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa
Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
Biblioteka Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego
Biblioteka Cyfrowa UMCS
Cyfrowa Biblioteka Narodowa – Polona
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
Biblioteka Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
e-Biblioteka uniwersytetu Warszawskiego
Elbląska Biblioteka Cyfrowa
Cyfrowy Dolny Śląsk
Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Małopolska Biblioteka Cyfrowa
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Nowohucka Biblioteka Cyfrowa
Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Radomska Biblioteka Cyfrowa
Sanocka Biblioteka Cyfrowa
Staropolska on-line
Wejherowska Biblioteka Cyfrowa
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

   

Zagraniczne

Międzynarodowe biblioteki cyfrowe
World Digital Library
Międzynarodowa biblioteka cyfrowa pod patronatem UNESCO, Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wśród publikowanych materiałów znajdują się manuskrypty, mapy, rzadkie książki, zapisy nutowe, nagrania, filmy, fotografie, szkice architektoniczne i inne znaczące kulturowo materiały.
Europeana
Europejska Biblioteka Cyfrowa ma na celu udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie. Umożliwia do ponad 15 mln książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych krajów Europy
IntraText Digital library
Pełnotekstowa biblioteka online, zawierająca teksty religijne, filozoficzne, literackie i naukowe w ponad 40 językach.
Project Gutenberg
Pierwsza kolekcja książek elektronicznych z wolnym dostępem stworzona w 1971 r. przez Michaela Harta, udostępniająca 42 000 darmowych książek, głównie anglojęzycznych. Materiały dostępne są w formatach wygodnych do stosowania na najbardziej popularnych czytnikach ebooków.
Biblioteki cyfrowe poszczególnych krajów
RFBNN
Francuskojęzyczna sieć krajowych bibliotek cyfrowych
Austria – ALO
Zbiór ponad 10000 dokumentów z kultury i historii Austrii i Niemiec: książki, czasopisma, gazety, rękopisy, prace naukowe, eseje.
Austria – ANNO
AustriaN Newspapers Online – przedsięwzięcie realizowane od 2003 r. przez Bibliotekę Narodową Austrii wraz z bibliotekami lokalnymi. Projekt w całości poświęcony czasopismom, mający na celu stworzenie internetowej czytelni dawnej prasy (z ostatnich 300 lat) z jednoczesnym scalaniem i archiwizacją na mikrofilmach kompletnych tytułów.
Francja – Gallica
Cyfrowa biblioteka tworzona przez Bibliotekę Narodową Francji. Publikuje unikatowe i trudno dostępne dokumenty, które są szczególnie cenne ze względu na ich wkład w dziedzictwo kulturowe Francji. Materiały obejmują różne dziedziny, szczególnie historię, literaturę, naukę, filozofię, prawo, ekonomię i nauki polityczne.
Hiszpania – Biblioteca Digital Hispanica
Zawiera m.in. zdigitalizowane książki wydane od XV do XIX w., manuskrypty, grafiki, plakaty, fotografie, czasopisma, mapy, atlasy.
Niemcy – Deutsche Digitale Bibliothek
Niemiecka Biblioteka Cyfrowa skupiająca instytucje kulturalne i naukowe. Oferuje dostęp do milionów książek, archiwalnych artykułów, obrazów, rzeźb, utworów muzycznych, a także filmów.
Rosja – Biblioteka Elektronicznej Literatury
Elektroniczne wersje literatury pięknej, popularno-naukowej, naukowej i publicystyki.
Rosja – Naukowa Elektroniczna Biblioteka
Największy rosyjki portal informacyjny oferujący streszczenia i pełne teksty pond 18 mln artykułów naukowych i publikacji w tym 2 tys. czasopism w otwartym dostępie. Oferuje materiały z zakresu nauki, techniki, medycyny, edukacji.
Rosja – Państwowa Biblioteka Rosyjska
Cyfrowa biblioteka zawiera ok. 900 tys. dokumentów, które tworzą kolekcje: dysertacje, inkunabuły, rękopisy, literaturę naukową i edukacyjną oraz dokumenty muzyczne.
Rosja – Rosyjska Wirtualna Biblioteka
Zawiera klasykę rosyjską, współczesną literaturę rosyjską i opracowania krytyczne.
Stany Zjednoczone – The Online Books Page
Strona stworzona przez University of Pennsylvania. Oferuje do ponad 1 mln książek online.
Włochy – Liber Liber
Kolekcja literatury włoskiej i wybrane arcydzieła literatury światowej w języku włoskim.

Aktualności: