Wirtualne wystawy

„Dawny i współczesny Kraków : wystawa fotografii”

„Drzewa: prezentacja zdjęć z kolekcji prof. Jana Rajmunda Paśko”

„Agata Rubiś: „W zaciszu…”: wystawa pasteli”

„Wanderer – Bilder von Piotr Jargusz”

„Странник уличные картины Петра Яргуша”

„Viatoris w Teremiskach : Obrazy uliczne Piotra Jargusza”

„Viatoris obrazy uliczne Piotra Jargusza”

„Cenne zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (wybór)”

„Aparatów dawnych czar”

„Edukacja artystyczna na Kresach: plener”

„Widzieć więcej: wystawa sprzętu tyfloinformatycznego oraz dydaktycznego dla osób z dysfunkcją wzroku i ruchu”


Aktualności: