80-lecie Jana Rajmunda Paśko – wystawa

Wystawa została zorganizowana z okazji 80 urodzin prof. Jana Rajmunda Paśko – dydaktyka chemii, chemika organika, wychowawcy młodzieży oraz fotografa. Przez kilkadziesiąt lat pracy zawodowej nasz Jubilat związany był z Wyższą Szkołą Pedagogiczna, Akademia Pedagogiczną, Uniwersytetem Pedagogicznym, a obecnie Uniwersytetem im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracował ponadto jako nauczyciel chemii w Szkole Podstawowej nr 33 w Krakowie oraz w Młodzieżowym Domu Kultury. Był zatrudniony w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, w tej chwili prowadzi zajęcia w Uczelni Jańskiego. Prywatnie zajmuje się ogrodem, starymi podręcznikami do nauk przyrodniczych i starymi aparatami fotograficznymi.


Aktualności: