Twórczość Czytelników


Laureaci konkursu Literackiego “Qui scribit bis legit”

W tym dziale zamieszczamy teksty literackie będące pokłosiem konkursów organizowanych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace i serdecznie gratulujemy laureatom. Równocześnie zachęcamy Państwa do jak najliczniejszego udziału w kolejnych naszych konkursach.


Aktualności: