Spuścizna po prof. Wincentym Danku – kolekcja specjalna w zbiorach BG

Kolekcja przekazana do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego składa się z kilkudziesięciu kopert, które zawierają publikacje naukowe profesora Wincentego Danka, wykłady a także recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych. Cennym zbiorem w spuściźnie Wincentego Danka są rękopisy, maszynopisy, notatki, eseje i inne materiały związane z jego pracą badacza literatury. Dokumenty te w szczególności dotyczą życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. W zbiorach znajduje się także liczna korespondencja J.I. Kraszewskiego, fotokopie jego artykułów prasowych i album poświęcony pisarzowi.

Więcej na temat udostępniania Kolekcji znajdziesz tutaj.


Aktualności: