Spuścizna po prof. Mieczysławie Romankównie – kolekcja specjalna w zbiorach BG

W skład Kolekcji przekazanej do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego wchodzi kilkaset listów pisanych do profesor Mieczysławy Romankówny. Korespondencja pochodzi z lat 1945-1980 i obejmuje głównie listy adresowane do pani profesor, choć w kolekcji można znaleźć również kilka listów jej autorstwa. Wśród nadawców listów są m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, Stanisław Jodłowski, Zenon Klemensiewicz, Tadeusz Lehr-Spławiński, Henryk Markiewicz, Stanisław Pigoń, Adam Przyboś, Stanisław Sierotwiński, Jerzy Starnawski, Witold Taszycki, Marian Tyrowicz, Tadeusz Ulewicz, Kazimierz Wyka, Maria Żmigrodzka, a także korespondencja z Instytutem Badań Literackich, Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza, redakcją Tygodnika Powszechnego i Zakładem Narodowym im. Ossolińskich. Bardzo wiele spośród listów stanowią rękopisy nadawców, co może być szczególnie cenne dla badaczy życia i twórczości konkretnych osób.

Więcej na temat udostępniania Kolekcji znajdziesz tutaj.


Aktualności: