Nieznany język polski

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego UNESCO z tej okazji w lutym 2015 roku w Bibliotece Głównej UP przygotowana została wystawa Nieznany język polski. Wystawa składa się z trzech części: pierwsza prezentuje najstarsze zabytki leksykograficzne w zbiorach Biblioteki Głównej UP, wśród prezentowanych eksponatów są m.in. pierwsze wydanie Słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego z 1860 roku, czyZasady pisowni polskiej i interpunkcji Stanisława Jodłowskiego i Witolda Taszyckiego z 1936 roku.

Drugą część stanowi zbiór słowników i leksykonów języka polskiego z różnych zagadnień, m.in. synonimów, antonimów, eponimów, etymologii czy frazeologii. Prezentowane są także słowniki historycznego języka polskiego z okresu XIX wieku, czy specyficznej terminologii partyzanckiej z okresu drugiej wojny światowej. Ostatnia częsć wystawy zatytuowana słownik krakowsko-polski to zbiór wyrażeń i określeń typowych dla tzw. gwary krakowskiej. Mamy nadzieję, że odbiorcy odnajdą wśród nich słowa, które używane są bądź były używane w ich domach rodzinnych, a ci, którzy nie są rdzennymi krakowianami odkryją znaczenie nieznanych dla nich do tej pory słów.


Aktualności: