Multiwyszukiwarka Naviga – nowa usługa w Bibliotece Głównej UP

Zapraszamy do testowania multiwyszukiwarki Naviga. Multiwyszukiwarka gromadzi zasoby informatyczne systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego i umożliwia efektywne przeszukiwanie dokumentów cyfrowych zgromadzonych w kolekcjach Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej (PBC) oraz Repozytorium (eRUP). Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące testowanego produktu, które pomogą nam w rozwoju nowej usługi. więcej…

Dostęp testowy do zasobów EBSCO

Biblioteka Główna uzyskała dostęp testowy do siedmiu baz danych z platformy EBSCO: eBook Academic Collection Trial, Education Source, Literary Reference Center Plus, Mental Measurements Yearbook with Tests In Print Internacional, PEP Archive, PsycTESTS i SocINDEX with Full Text. eBook Academic więcej…

EBSCO e-zasoby i strategia wyszukiwania – szkolenie

Biblioteka Główna UP zaprasza na spotkanie z pracownikami konsorcjum EBSCO. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną nowe strategie wyszukiwawcze w zasobach elektronicznych EBSCO, dostęp do multiwyszukiwarki e-zasobów, omówiona zostanie także oferta nowych baz danych, do których możemy uzyskać dostęp testowy. Szkolenie więcej…


Aktualności: