Przepisywanie zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego

Informujemy, że od 10 marca 2023 r. istnieje możliwość przepisania zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy uczestniczyli w tym szkoleniu we wcześniejszych latach. Uwaga! Przepisanie zaliczenia jest możliwe tylko w przypadku osób, które uczestniczyły w szkoleniu nie wcześniej niż 5 lat więcej…

Szkolenie biblioteczne w semestrze letnim: kryminalistyka (studia stacjonarne licencjackie)

Studenci kryminalistyki! Zaczynamy kolejny sezon obowiązkowych szkoleń bibliotecznych dla I roku studiów stacjonarnych licencjackich. Podstawą uzyskania zaliczenia będzie obecność na zajęciach z zakresu wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych i bazach danych (ćwiczenie praktyczne) oraz poprawne rozwiązanie testu na platformie Moodle. Ćwiczenia praktyczne odbywać się będą na platformie Teams więcej…

Szkolenie biblioteczne w semestrze letnim: ETI, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, kryminalistyka (studia stacjonarne II stopnia)

Studenci ETI, informatyki, inżynierii bezpieczeństwa oraz kryminalistyki! Zaczynamy kolejny sezon obowiązkowych szkoleń bibliotecznych dla I roku studiów magisterskich uzupełniających (SUM). Podstawą uzyskania zaliczenia będzie obecność na zajęciach z zakresu wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych i bazach danych (ćwiczenie praktyczne) oraz poprawne rozwiązanie testu na platformie Moodle. więcej…