Bazy EBSCO: Academic Research Source, CINAHL Ultimate, MEDLINE Ultimate, Central & Eastern European Academic Source oraz Energy & Power Source – dostęp testowy (do 31 V 2023 r.)

Szanowni Państwo,

Biblioteka Główna UP uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do baz danych EBSCO: Academic Research Source, CINAHL Ultimate, MEDLINE Ultimate, Central & Eastern European Academic Source oraz Energy & Power Source.

Academic Research Source – multidyscyplinarna baza danych, której tematyka obejmuje między innymi: psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, pomoce w nauce języków obcych, słowniki, leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych.

CINAHL Ultimate  pełnotekstowa baza z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu.

MEDLINE Ultimate – najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. MEDLINE Ultimate jest narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin medycznych.

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) – baza zawiera pełne teksty czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. CEEAS zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak ekonomia, historia, humanistyka, prawo.

Energy & Power Source – pełnotekstowa baza danych treści związanych z energią i energetyką. Zasób zapewnia dostęp do najlepszych czasopism i magazynów poświęconych zagadnieniom związanym z ropą naftową, gazem ziemnym, energią elektryczną, węglem, energetyką jądrową i energią odnawialną.

Bazy danych są dostępne dla użytkowników na platformie EBSCOhost: http://serch.ebscohost.com/ w ramach sieci adresów IP Uczelni lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych (wymagane logowanie przez platformę PulseSecure pod adresem https://secure.up.krakow.pl/). Do przeglądania zasobów EBSCO najlepiej używać przeglądarek Edge lub Internet Explorer.

Dostęp testowy jest aktywny do dnia 31 maja 2023 r.

Jednocześnie przypominamy Państwu o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach online organizowanych przez czołowych wydawców baz danych m. in.: Elsevier, EBSCO. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Biblioteki Głównej w zakładce “Zasoby i źródła” i podzakładce Elektroniczne źródła informacji. Szkolenia z baz danych“.

Zapraszamy do korzystania!


Aktualności: