Październik w Bibliotece Głównej

Październik w tym roku był niezwykle gorący i to nie tylko z uwagi na rekordowo wysokie temperatury czy początek nowego roku akademickiego, równie gorąco było na naszym bibliotecznym podwórku 🙂

Fot. P.Milc. Zapisy do Biblioteki Głównej.

Zapisy do Biblioteki Głównej – statystyki wypożyczeń i zwrotów

Do Biblioteki Głównej po raz pierwszy zapisało się 1 138 osób (w tym 246 za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na naszej stronie).  Odnowiliśmy 673 kont uprzednio zapisanych Czytelników.

Łącznie w październiku nasi Użytkownicy dokonali 2 243 wypożyczeń, 1 424 zwrotów oraz 2 901 prolongat.

 

 

 

 

 

 

Szkolenia biblioteczne dla studentów I roku studiów licencjackich oraz jednolitych magisterskich

Październik to już tradycyjnie miesiąc szkoleń bibliotecznych przeznaczonych dla studentów I roku studiów licencjackich i jednolitych magisterskich. Nowi studenci maja okazję zapoznać się z ofertą systemu biblioteczno-informacyjnego UKEN, w skład którego wchodzi Biblioteka Główna oraz biblioteki dziedzinowe. W tym roku studenci mogli zdecydować, czy wezmą udział w szkoleniu stacjonarnym w Czytelni Głównej, czy też online za pomocą platformy MS Teams. Do tej pory przeszkoliliśmy 3418 osób. Przed nami listopad, a co za tym idzie szkolenia dla studentów studiów II stopnia oraz studiów niestacjonarnych I i II stopnia.

Fot. P.Milc. Szkolenie biblioteczne dla I roku.

 

Nowości w IBUK Libra

Na rok akademicki 2023/2024 Biblioteka Główna na platformie IBUK Libra zamówiła dostęp do 209 publikacji elektronicznych. Wykupiliśmy opcję pięciu jednoczesnych dostępów do każdego tytułu. Dodatkowo Wydawnictwo Naukowe PWN udostępniło naszym Czytelnikom 5 746 innych publikacji elektronicznych (a będą też nowe!).

Dostęp testowy do baz danych

Uruchomiliśmy do końca bieżącego roku dostęp testowy do kolekcji Artstor on JSTOR.

Kolekcja Artstor on JSTOR zawiera ponad 2,5 mln obrazów w wysokiej rozdzielczości, pochodzących ze zbiorów najsłynniejszych światowych muzeów, bibliotek, archiwów fotograficznych, artystów oraz naukowców.

Prace zawarte w ponad 300 kolekcjach, wraz z narzędziami służącymi do przeglądania, prezentowania oraz zarządzania obrazami, wspomagają nauczanie oraz badania w takich obszarach jak antropologia, archeologia, architektura i urbanistyka, historia sztuki, historia medycyny, kostiumografia, projektowanie ubioru, literatura, religia, teatr, historia świata i wielu innych.    Zakres zbiorów jest systematycznie rozszerzany wraz z comiesięcznym dodawaniem nowych kolekcji obrazów, którym towarzyszą kompleksowe metadane.

 

VII Seminarium z cyklu „Otwieranie Nauki: Praktyka i Perspektywy” – Łódź, 10-11.10.2023 r.

Pracownicy Biblioteki Głównej wzięli udział w VII Seminarium z cyklu „Otwieranie Nauki: Praktyka i Perspektywy”, które w tym roku odbyło się pod hasłem „Wartość Open Science”. Wydarzenie współorganizowały z firmą Elsevier trzy łódzkie uczelnie: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Uniwersytet Łódzki. Program dostarczył wielu praktycznych wskazówek i materiałów edukacyjnych dla środowiska naukowego i wszystkich zainteresowanych Otwartą Nauką w wielu jej wymiarach, a także pozwolił spojrzeć na istotne kwestie związane z publikowaniem, zarządzaniem danymi badawczymi i współpracą ze środowiskami pozanaukowymi z punktu widzenia uczelni o profilu ogólnym, technicznym i medycznym.

ONPP skupiło się na czterech głównych blokach tematycznych:

  1. Polityki publikacyjne uczelni: dobre praktyki i rekomendacje, ewaluacja a Otwarta Nauka, znaczenie Otwartej Nauki w ocenie pracowników naukowych, kryteria ilościowe i jakościowe w strategiach publikacyjnych uczelni, polityki publikacyjne a polityki otwartości.
  2. Open Access i modele publikacyjne: modele otwartego dostępu, programy publikowania otwartego, koszty publikowania, etyka i tzw. drapieżne praktyki publikacyjne.
  3. Otwarte dane naukowe: zarządzanie danymi badawczymi, rola bibliotek i data stewardów w zarządzaniu danymi, wpływ otwartych danych rozwój nauki, modele publikowania danych (repozytoria, data journals).
  4. Wartość Open Science: wpływ społeczny nauki i jego mierzalność, Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), relacje nauki i biznesu, wartość Otwartej Nauki dla każdego.

Obradom i dyskusjom towarzyszyły warsztaty prowadzone przez liderów i praktyków Open Science.

Konferencja ONPP 23. Źródło:https://www.flickr.com/photos/promocja_ul/albums/72177720311995378/with/53263951307/

Spotkanie szkoleniowe w Bibliotece Politechniki Śląskiej w Gliwicach – system Omega-PSIR

20 października odwiedziliśmy Bibliotekę Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Celem spotkania było zapoznanie się z funkcjonalnościami systemu Omega-PSIR, którego zakup brany jest pod uwagę (jako jedna z opcji) przez władze naszej Uczelni.

Omega-PSIR to System Bazy Wiedzy (CRIS), pozwalający na kompleksowe zarządzanie informacją o nauce i potencjałem badawczym, wspierający procesy zarządzania badaniami naukowymi, ewaluację instytucji i jej pracowników oraz działający na rzecz budowania wizerunku i rozpoznawalności. Z Omegi-PSIR korzysta obecnie ponad 40 instytucji, głównie uczelni wyższych o profilach technicznych, humanistycznych, medycznych, rolniczych i wojskowych. Z systemu korzystają także instytuty naukowe, federacje i wszelkie inne jednostki systemu szkolnictwa wyższego.

Korzystając z okazji, zwiedziliśmy wyremontowaną część Biblioteki, która stanowi przykład niezwykle funkcjonalnej przestrzeni, łączącej w sobie tradycję i nowoczesność. Biblioteka zapewni swoim użytkownikom miejsca do pracy indywidualnej i grupowej, przytulną kawiarnię oraz wolny dostęp do materiałów czytelnianych, dzięki czemu stanie się nie tylko miejscem nauki, ale i relaksu. Miejscem, do którego pragnie się wracać.

Fot. M. Kania. Biblioteka Politechniki Śląskiej w trakcie remontu.
Fot. Archiwum BG. Dyrekcja oraz pracownicy BG przed budynkiem Biblioteki PŚ.
Zrzut ekranu. Baza Wiedzy Politechniki Śląskiej (Omega-PSIR).

Współpraca z Uniwersytetem Dzieci i Rodziców KEN

W celu rozpowszechniania idei społeczeństwa wiedzy, a także rozbudzania u dzieci ciekawości organizowane są cykliczne spotkania Uniwersytetu Dzieci i Rodziców Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Wspomnianą inicjatywę wspiera również pracownik Biblioteki Głównej. 14 października br. roku zostały przeprowadzone warsztaty „Być uprzejmym nie jest źle!” Było to piąte z kolei spotkanie w tym roku kalendarzowym przeprowadzone przez pracownika OIN.

Fot. Archiwum BG. Warsztaty w ramach Uniwersytetu Dzieci i Rodziców UKEN.
Fot. Archiwum BG. Warsztaty w ramach Uniwersytetu Dzieci i Rodziców UKEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-wystawa prac Józefa Skrzeka

W piątek 13 października na naszej Uczelni odbył się koncert Józefa Skrzeka i zaproszonych przezeń artystów. Tymczasem w Bibliotece Głównej nasi Czytelnicy mogli obejrzeć wystawę prac Mistrza. Na ekspozycji zaprezentowano płyty winylowe oraz kompaktowe, zawierające albumy solowe Józefa Skrzeka, jak i materiały nagrane z legendarną formacją SBB. Była też płyta z koncertem “Terra Nostra Desiderabilis”, który w roku 2017 uświetnił organizowany przez nasz Uniwersytet Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie.

Fot. M.Kania. Wystawa prac J. Skrzeka.

Aktualności: