Styczeń 2024 w Bibliotece Głównej, czyli czas na podsumowania

Zapraszamy do Biblioteki Głównej 🙂 

  • W zbiorach Biblioteki Głównej UKEN znajduje się obecnie ponad 370 000 książek, prawie 29 000 egzemplarzy wydawnictw ciągłych oraz około 3 000 egzemplarzy zbiorów specjalnych. Łącznie z bibliotekami systemu biblioteczno-informacyjnego pracownicy i studenci naszej Uczelni mogą korzystać z ponad 606 tysięcy woluminów książek naukowych, popularnonaukowych, beletrystycznych i innych.

 

  • W Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej na Czytelników czeka obecnie 7 393 opublikowanych obiektów, kolejnych 48 zostanie dodanych w najbliższym czasie. Od listopada 2012 r. czytelnicy odwiedzili PBC prawie 15 milionów razy. W Repozytorium BG UKEN znajduje się już 11 678 obiektów cyfrowych, z czego w 2023 r. włączono 944 nowych obiektów. Są to doktoraty, książki naukowe oraz rozdziały z książek.

 

  • Na rok akademicki 2023/2024 Biblioteka Główna na platformie IBUK Libra PWN zamówiła dostęp do 209 publikacji elektronicznych. Wykupiliśmy opcję pięciu jednoczesnych dostępów do każdego tytułu. Dodatkowo Wydawnictwo Naukowe PWN udostępniło naszym Czytelnikom 5 746 innych publikacji elektronicznych.

 

  • W miesiącach wrzesień–październik do Biblioteki Głównej po raz pierwszy zapisało się aż 1 138 osób, w tym 246 za pomocą formularza elektronicznego. Odnowiliśmy 673 kont uprzednio zapisanych czytelników.

 

  • W ramach prowadzonych przez Bibliotekę Główną szkoleń dla studentów rozpoczynających naukę w naszym Uniwersytecie, w październiku br. pracownicy Oddziału Informacji Naukowej przeszkolili 3 418 osób.

 

  • W Czytelni Głównej na korzystających czeka 80 wygodnych stanowisk do samodzielnej pracy, w Czytelni Czasopism – 14 stanowisk. Biblioteka udostępnia czytelnikom 17 stanowisk komputerowych, w tym stanowiska ze skanerami oraz oprogramowaniem do odczytu książek elektronicznych. Jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

  • W Bibliotece Głównej prowadzone są intensywne prace selekcyjne. W okresie od czerwca do grudnia zostało zubytkowanych 8 968 książek.

 

Źródło: https://www.istockphoto.com/pl

 


Aktualności: