Dokumenty Życia Społecznego – nowa kolekcja BG

Szanowni Państwo,

w 2017 r. Biblioteka Główna rozpoczęła gromadzenie dokumentów życia społecznego Uczelni (DŻS).

Zebranie tak licznych i różnorodnych materiałów nie będzie możliwe bez Państwa pomocy, dlatego PROSIMY O POPARCIE NASZEJ INICJATYWY.

Gromadzimy:

  • drukowane materiały promujące UP i wydawane przez jednostki funkcjonujące w strukturze UP, takie jak: ulotki, foldery, broszury
    i plakaty reklamujące kierunki studiów, regulaminy studiów, informatory
    ;
  • materiały okolicznościowe (rocznicowe, jubileuszowe, wydane z okazji jakiegoś wydarzenia), np. zaproszenia, programy, teksty laudacji, dyplomy, dokumenty jubileuszowe, publikacje o charakterze wspomnieniowym;
  • materiały wydawane z okazji konferencji, seminariów, wykładów, wystaw, spotkań autorskich i innych imprez o charakterze naukowym i/lub kulturalnym, takie jak: plakaty, ulotki, programy i zaproszenia;
  • materiały wydawane przez stowarzyszenia, organizacje i inne struktury zarejestrowane przez władze Uczelni (Wydawnictwo UP, związki zawodowe, organizacje i stowarzyszenia studentów, doktorantów i absolwentów, koła naukowe, Chór Educatus, redakcje periodyków wydawanych na terenie uczelni i in.).

Jeżeli są Państwo organizatorami tego rodzaju przedsięwzięcia lub też są Państwo odpowiedzialni za jego promocję, prosimy o przekazanie w/w materiałów (w 1 egzemplarzu) bezpośrednio do Biblioteki Głównej lub do bibliotek instytutowych/wydziałowych należących do poszczególnych jednostek naszej Uczelni.

Jesteśmy przekonani, iż dzięki Państwa współpracy, uda nam się stworzyć kolekcję ukazującą takie fragmenty historii naszej Uczelni, które w tradycyjnym sposobie jej badania opartym na konwencjonalnych źródłach były dotychczas pomijane.


Aktualności: