Życie zwierząt – wystawa z okazji Światowego Dnia Zwierząt w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej

Oddział Digitalizacji i Reprografii Biblioteki Głównej UP zaprasza do obejrzenia wystawy Życie zwierząt. Ilustracje prezentowane w galerii pochodzą z dzieła pt. Życie zwierząt autorstwa Bronisława Gustawicza i Emila Wyrobka. Bronisław Gustawicz urodził się w 1852 r. w Krakowie, był geografem i przyrodnikiem, zasłużonym dyrektorem szkoły realnej w Żywcu, brał udział w opracowaniu piętnastotomowego „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” (Warszawa 1880-1895). Jako nauczyciel w gimnazjum Św. Anny był wychowawcą m.in. Stanisława Wyspiańskiego. Miłośnik Tatr, w wieku 15 lat dokonał pierwszych wejść na niezdobyte wtedy (1867 r.) szczyty: Świnicę, Granaty i Przełęcz Szparę. Emil Wyrobek urodził się w 1879 r., był przyrodnikiem, profesorem seminarium nauczycielskiego żeńskiego w Krakowie.

Publikacja podzielona jest na 5 tomów przedstawiających poszczególne grupy zwierząt (ssaki, ptaki, gady, płazy, ryby, zwierzęta bezkręgowe). W przedmowie przeczytać można (pisownia oryginalna): Jednem słowem wraz z księgarzem Nakładcą, który nie szczędził kosztów na wspaniałe i w naszych stosunkach wydawnictwa dzieł przyrodniczych wprost niebywałe wyposażenie tego dzieła w liczne ryciny i barwne tablice, dołożyliśmy wszelkich starań, aby książka ta u szerokiego naszego Ogółu żywe zajęcie obudziła, podnosząc nietylko znajomość i poczucie piękna przyrody, lecz podając nadto liczne pożyteczne wiadomości, była mile widzianą tak w rękach nauczyciela jak i rolnika, myśliwego, ogrodnika, hodowcy ryb itd., a przedewszystkiem czytywaną była przez naszą młodzież, ucząc ją patrzeć w świat i czytać z księgi nieprzebranych skarbów wiedzy i tajemnic jaka jest otaczająca nas przyroda.

Wystawa powstała w ramach Światowego Dnia Zwierząt, który jest obchodzony corocznie 4 października, w dzień Świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Święto to zostało ustanowione w 1931 r. na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt trwający do 10 października.

Głównym celem obchodów Światowego Dnia Zwierząt jest zwrócenie uwagi na problemy zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i zachęcenie do wspierania ich ochrony. W ciągu ostatnich 150 lat tempo wymierania ptaków i ssaków zwiększyło się aż czterokrotnie. Utrata naturalnych siedlisk, emisja zanieczyszczeń i nielegalny handel zagrożonymi gatunkami to podstawowe zagrożenia jakie napotykają na co dzień zwierzęta.

W Polsce po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w 1993 r. Podczas obchodów organizatorzy zwracają uwagę społeczeństwu na los bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, warunki bytowe w schroniskach, sterylizację bezdomnych zwierząt oraz nielegalne hodowle psów szkolonych do walk.

Rokrocznie podczas Światowego Tygodnia Zwierząt Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zachęca do adoptowania zwierząt, organizując w schroniskach Dni Otwartych Drzwi.

Wystawa dostępna w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej.


Aktualności: