Szkolenia biblioteczne – studia niestacjonarne (zaoczne) I i II stopnia

Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości realizacji kursu bibliotecznego przez studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia (licencjackich, jednolitych magisterskich, magisterskich uzupełniających).

ZASADY UZYSKANIA ZALICZENIA

Podstawą uzyskania zaliczenia będzie zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi oraz wykonanie testu na platformie e-learningowej Moodle. Test będzie dostępny w następujących terminach:

  • studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i jednolite magisterskie:      od 22.11 do 12.12.2021 r.
  • studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające):        od 13.12.2021 do 09.01.2022 r.

Aby uzyskać dostęp do testu, należy dodać się do swojej grupy, wpisując odpowiedni klucz dostępu. Klucze dla poszczególnych kierunków można sprawdzić TUTAJ.

PRZEPISYWANIE ZALICZENIA 

Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjackich) i jednolitych magisterskich mogą przepisać zaliczenie, jeśli szkolenie biblioteczne odbyli w Uniwersytecie Pedagogicznym nie wcześniej niż w roku akademickim 2016/2017.

Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia (uzupełniających magisterskich) w tym roku akademickim nie mogą przepisać zaliczenia, gdyż nastąpiła zmiana treści szkolenia.


Aktualności: