Szkolenia biblioteczne w semestrze letnim 2023/2024 – studia stacjonarne II stopnia

Szanowni Państwo,

ruszają szkolenia dla kierunków, które kurs biblioteczny realizują w semestrze letnim. Aby otrzymać zaliczenie należy:

  1. wziąć udział w spotkaniu organizowanym na MS Teams lub w Czytelni Biblioteki Głównej (forma do wyboru przez studenta), oraz
  2. rozwiązać test na platformie Moodle.

Spotkani w Czytelni BG odbędzie się w terminie:

08.04.2024 – godz. 8:30 

Spotkania na MS Teams odbędą się w terminach:

09.04.2024 – godz. 8:30 lub 17:00
10.04.2024 – godz. 8:30 lub 17:00

Przed dołączeniem do spotkania należy:

  • dodać się do swojej grupy/kierunku na platformie Moodle, wpisując odpowiedni klucz dostępu;
  • za pomocą platformy Moodle zapisać się na wybrany przez siebie termin.

Po odbyciu szkolenia na należy wykonać test na platformie Moodle, który będzie dla Państwa otwarty do 21 kwietnia b.r.

Przepisanie zaliczenia:

Zaliczenia przepisujemy wyłącznie studentom, którzy uzyskali je na studiach drugiego stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2019/2020 lub w kolejnych. Osoby spełniające powyższe warunki mogą zgłosić chęć przepisania zaliczenia za pomocą formularza, który dostępny jest do 21 kwietnia.

Studenci studiów II stopnia (magisterskich) uczestniczą w szkoleniu na podobnych zasadach jak studenci studiów pierwszego stopnia, jednak treści obu szkoleń są różne.  Kurs dla studentów studiów magisterskich uzupełniających koncentruje się na bazach danych (polskich i zagranicznych) pomocnych w tworzeniu zestawień bibliograficznych.


Aktualności: