Szkolenie biblioteczne – studia dzienne II stopnia (terminy podczas sesji)

Szanowni Państwo,

studenci studiów magisterskich (SUM), którzy nie wykonali obowiązkowego szkolenia bibliotecznego, mogą nadrobić zaległości w czasie sesji egzaminacyjnej (dotyczy kierunków, które szkolenie powinny zrealizować w semestrze letnim).  Aby otrzymać zaliczenie należy:

  1. wziąć udział w spotkaniu organizowanym na MS Teams oraz
  2. rozwiązać test na platformie Moodle.

Spotkania na MS Teams odbędą się w dwóch terminach:

23.06.2022 – godz. 8:30
27.06.2022 – godz. 8:30

Przed dołączeniem do spotkania należy:

  • dodać się do swojej grupy/kierunku na platformie Moodle, wpisując odpowiedni klucz dostępu;
  • za pomocą platformy Moodle zapisać się na wybrany przez siebie termin (zapisy ruszają 13 czerwca i potrwają do dnia szkoleniai pobrać kod do spotkania.

Test na platformie Moodle będzie dostępny od 23 do 30 czerwca. Warunkiem przystąpienia do testu jest obecność na spotkaniu na MS Teams.


Aktualności: