Dostęp testowy do baz na platformie EBSCO (do 1 XII 2022 r.)

Biblioteka Główna UP informuje o uruchomieniu dostępu testowego do baz na platformie EBSCO. Do dnia 1 grudnia 2022 r. będzie można korzystać z zasobów:

  • Criminal Justice Abstracts with Full Text- pełnotekstowej bazy danych z zakresu prawa i kryminologii zawierającej najlepsze czasopisma i magazyny, których tematyka obejmuje dochodzenia karne, system penitencjarny, prawo i procedury karne oraz historię przestępczości i wiele innych dziedzin.  
  • Index to Legal Periodicals & Books Full Text- bazy zawierającej unikalne czasopisma pełnotekstowe, przeglądy prawne i przeszukiwalne cytowane źródła. Index to Legal Periodicals & Books Full Text obejmuje prawo administracyjne, bankowość, bibliotekarstwo prawnicze, organizacje non-profit, prawo podatkowe, prawo rodzinne i wiele innych dziedzin. 
  • Legal Source bazy obejmującej 256 aktywnych, pełnotekstowych czasopism niedostępnych w modelu open access, które nie są zawarte w jakiejkolwiek wersji Academic Search.

Bazy zostały dodane na platformę  EBSCO host:   https://web.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=9dae72d7-1823-480e-8df7-689bfd62b20a%40redis i są dostępne w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych (wymagane logowanie przez platformę PulseSecure pod adresem: htttps://secure.up.krakow.pl). Do przeglądania zasobów EBSCO najlepiej używać przeglądarek Edge lub Internet Explorer.

Zachęcamy do korzystania.


Aktualności: