Szkolenie biblioteczne w semestrze letnim: kryminalistyka (studia stacjonarne licencjackie)

Studenci kryminalistyki!

Zaczynamy kolejny sezon obowiązkowych szkoleń bibliotecznych dla I roku studiów stacjonarnych licencjackich.

Podstawą uzyskania zaliczenia będzie obecność na zajęciach z zakresu wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych i bazach danych (ćwiczenie praktyczne) oraz poprawne rozwiązanie testu na platformie Moodle.

Ćwiczenia praktyczne odbywać się będą na platformie Teams w następujących terminach:

28.03.2023 r. – godz. 8:30

28.03.2023 r. – godz. 10:00

30.03.2023 r. – godz. 8:30

30.03.2023 r. – godz. 10:00

Studenci mogą zapisywać się na zajęcia za pomocą platformy Moodle od 20 marca 2023 r.

Test będzie dostępny na platformie Moodle od 28 marca do 2 kwietnia 2023 r. Mogą do niego przystąpić studenci, którzy odbyli zajęcia praktyczne. Klucze dostępu dla poszczególnych kierunków można sprawdzić TUTAJProsimy o rozważne wybieranie terminów.


Aktualności: