Szkolenie biblioteczne w semestrze letnim: kryminalistyka (studia niestacjonarne licencjackie), informatyka (studia niestacjonarne magisterskie)

Studenci studiów niestacjonarnych!

Informujemy, że szkolenie biblioteczne dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (kryminalistyka) oraz drugiego stopnia (informatyka) będzie realizowane wyłącznie w formie e-learningu (platforma Moodle).

Podstawą uzyskania zaliczenia będzie poprawne rozwiązanie testu online. Materiały szkoleniowe i test będą dostępne na platformie e-learningowej Uniwersytetu Pedagogicznego od 3  do 23 kwietnia 2023 roku. Klucze dostępu dla poszczególnych kierunków można sprawdzić TUTAJ.


Aktualności: