Szkolenie biblioteczne w semestrze letnim: ETI, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, kryminalistyka (studia stacjonarne II stopnia)

Studenci ETI, informatyki, inżynierii bezpieczeństwa oraz kryminalistyki!

Zaczynamy kolejny sezon obowiązkowych szkoleń bibliotecznych dla I roku studiów magisterskich uzupełniających (SUM).

Podstawą uzyskania zaliczenia będzie obecność na zajęciach z zakresu wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych i bazach danych (ćwiczenie praktyczne) oraz poprawne rozwiązanie testu na platformie Moodle.

Ćwiczenia praktyczne odbywać się będą na platformie Teams w następujących terminach:

29.03.2023 r. – godz. 16:00

29.03.2023 r. – godz. 17:00

31.03.2023 r. – godz. 8:30

31.03.2023 r. – godz. 10:00

Studenci mogą zapisywać się na zajęcia za pomocą platformy Moodle od 20 marca 2023 r.

Test będzie dostępny na platformie Moodle od 29 marca do 2 kwietnia 2023 r. Mogą do niego przystąpić studenci, którzy odbyli zajęcia praktyczne. Klucze dostępu dla poszczególnych kierunków można sprawdzić TUTAJProsimy o rozważne wybieranie terminów.


Aktualności: