Zmiany w sposobie zgłaszania publikacji do “Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów…”

Szanowni Państwo,

informujemy, iż nastąpiła zmiana w sposobie zgłaszania publikacji do “Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego…” oraz Polskiej Bibliografii Naukowej.

Zgodnie z zarządzeniem Prorektora ds. Nauki nr RN.Z.0211.1.2023 z dn. 20 marca 2023 r. prosimy o korzystanie z formularzy dostępnych w zakładce “Dla pracownika”  -> “Wskazówki dla zgłaszających publikacje“.

Zmiany te wynikają z nałożonego przez MEiN na podmioty naukowe obowiązku raportowania kosztów publikacji tekstów naukowych.


Aktualności: