Szkolenia biblioteczne w semestrze letnim 2022/23 – dodatkowe terminy dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia

Studenci ETI, informatyki, inżynierii bezpieczeństwa, gospodarki przestrzennej oraz kryminalistyki!

Osoby, które do tej pory nie uzyskały zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego, mogą nadrobić zaległości na poniższych zasadach.

Podstawą uzyskania zaliczenia będzie obecność na zajęciach z zakresu wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych i bazach danych (ćwiczenie praktyczne) oraz poprawne rozwiązanie testu na platformie Moodle.

Ćwiczenia praktyczne odbywać się będą na platformie Teams w następujących terminach:

STUDIA LICENCJACKIE I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

23.06.2023 r. – godz. 10:00

STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE

23.06.2023 r. – godz. 08:30

 

Studenci mogą zapisywać się na zajęcia za pomocą platformy Moodle od 12 czerwca 2023 r. Zapis pozwoli na pobranie kodu dostępu na spotkanie na MS Teams.

Test będzie dostępny zarówno dla studentów I, jak i II stopnia na platformie Moodle od 22  do 30 czerwca 2023 r. Mogą do niego przystąpić studenci, którzy odbyli zajęcia praktyczne. Klucze dostępu dla poszczególnych kierunków można sprawdzić TUTAJ.


Aktualności: