Pracownicy

jedn. imię i nazwisko funkcja pokój telefon mail
Dyrekcja i sekretariat
dr Stanisław Skórka Dyrektor p. 61 (12) 662 63 61 stanislaw.skorka@libpost.up.krakow.pl
sekretariat@libpost.up.krakow.pl
dr Renata Zając Zastępca dyrektora p. 77 (12) 662 63 62 renia@up.krakow.pl
mgr Marta Boguś Sekretariat p. 61 (12) 662 63 61 marta.bogus@libpost.up.krakow.pl
sekretariat@libpost.up.krakow.pl
Sekretarz Naukowy
mgr Ewa Piotrowska Sekretarz naukowy p. 80 (12) 662 63 64 ewa.piotrowska@libpost.up.krakow.pl
Oddział Informacji Naukowej
 mgr Agnieszka Folga Kierownik p. 72 (12) 662 63 72 agnieszka.folga@libpost.up.krakow.pl
mgr Marzena Błach Wypożyczalnia Międzybiblioteczna – Zagraniczna p. 72 (12) 662 63 72 marzena.blach@libpost.up.krakow.pl
wm.zagraniczna@libpost.up.krakow.pl
mgr Bartłomiej Duda  Muzeum Podręcznika p. 72 (12) 662 63 72 bartlomiej.duda@libpost.up.krakow.pl
mgr Joanna Kołakowska p. 72 (12) 662 63 72 joanna.kolakowska@libpost.up.krakow.pl
mgr Piotr Milc  Muzeum Podręcznika p. 72 (12) 662 63 72 piotr.milc@libpost.up.krakow.pl
dr Elżbieta Twardy  Dokumenty Życia Społecznego (DŻS) p. 72 (12) 662 63 72 elzbieta.twardy@libpost.up.krakow.pl
Oddział Udostępniania Zbiorów
mgr Agata Rubiś Kierownik p. 69 (12) 662 63 73 agata.rubis@libpost.up.krakow.pl
mgr Jan Bator p. 69 (12) 662 63 73 jan.bator@libpost.up.krakow.pl
Zofia Cerefin p. 69 (12) 662 63 73 zofia.cerefin@libpost.up.krakow.pl
mgr Hanna Kościńska-Jawień p. 69 (12) 662 63 73 hanna.koscinska-jawien@libpost.up.krakow.pl
mgr Barbara Mleko p. 69 (12) 662 63 73 barbara.mleko@libpost.up.krakow.pl
mgr Sławomir Szumiec p. 69 (12) 662 63 73 slawomir.szumiec@libpost.up.krakow.pl
mgr Barbara Wąsik p. 69 (12) 662 63 73 barbara.wasik@libpost.up.krakow.pl
mgr Aleksandra Więk Wypożyczalnia Międzybiblioteczna – Krajowa p. 69 (12) 662 63 73 aleksandra.wiek@libpost.up.krakow.pl
wm.krajowa@libpost.up.krakow.pl
Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
mgr Aleksandra Jurasz Kierownik p. 79 (12) 662 63 65 aleksandra.jurasz@libpost.up.krakow.pl
mgr Małgorzata Dziechciowska p. 80a (12) 662 63 67 malgorzata.dziechciowska@libpost.up.krakow.pl
mgr Józefa Koziara Sekcja wymiany p. 80a (12) 662 63 68 jozefa.koziara@libpost.up.krakow.pl
mgr Jolanta Piasecka p. 80a (12) 662 63 67 jolanta.piasecka@libpost.up.krakow.pl
mgr Anna Ratusińska p. 80a (12) 662 63 68 anna.ratusinska@libpost.up.krakow.pl
mgr Danuta Stanisławska p. 80a (12) 662 63 68 danuta.stanislawska@libpost.up.krakow.pl
mgr Joanna Zięba p. 80a (12) 662 63 68 joanna.zieba@libpost.up.krakow.pl
Oddział Digitalizacji i Reprografii
mgr Michał Górski Kierownik p. 65 (12) 662 63 71 michal.gorski@libpost.up.krakow.pl
dr Marcin Kania p. 65 (12) 662 63 71 marcin.kania@libpost.up.krakow.pl
mgr Barbara Krasińska p. 65 (12) 662 63 71 barbara.krasinska@libpost.up.krakow.pl
mgr Grzegorz Wajda p. 65 (12) 662 63 71 grzegorz.wajda@libpost.up.krakow.pl
Oddział Magazynów i Konserwacji Zbiorów
mgr Katarzyna Kałamaga Kierownik p. 91 (12) 662 63 70 katarzyna.kalamaga@libpost.up.krakow.pl
mgr Magdalena Kępińska Samul p. 91 (12) 662 63 70 magdalena.kepinska-samul@libpost.up.krakow.pl
mgr Grzegorz Koźma p. 91 (12) 662 63 70 grzegorz.kozma@libpost.up.krakow.pl
mgr Małgorzata Skulska p. 91 (12) 662 63 70 malgorzata.skulska@libpost.up.krakow.pl
Joanna Wierciak p. 91 (12) 662 63 70 joanna.wierciak@libpost.up.krakow.pl
dr Tomasz Zapała p. 91 (12) 662 63 70 tomasz.zapala@libpost.up.krakow.pl
Oddział Czasopism i Wydawnictw Ciągłych
mgr Katarzyna Mól  Kierownik p. B1PA (12) 662 63 69 katarzyna.mol@libpost.up.krakow.pl
mgr Piotr Trojanowski p. B1PA (12) 662 63 69 piotr.trojanowski@libpost.up.krakow.pl
mgr Bogusław Sorbjan p. B1PA (12) 662 63 69 boguslaw.sorbjan@libpost.up.krakow.pl
Oddział Obsługi Informatycznej
mgr inż. Miroslav Uram Kierownik p. 59 (12) 662 63 74 miroslav.uram@libpost.up.krakow.pl
mgr Kamil Panaś p. 78 (12) 662 63 74 kamil@libpost.up.krakow.pl
mgr Bartłomiej Siedlarz p. 59 (12) 662 63 74 bartlomiej.siedlarz@libpost.up.krakow.pl
Krzysztof Sobkowiak p. 78 (12) 662 67 50 krzysztof@libpost.up.krakow.pl
mgr Łukasz Tomkiewicz p. 59 (12) 662 63 74 lukasz.tomkiewicz@libpost.up.krakow.pl
Stanowisko ds. kontroli i selekcji księgozbioru
mgr inż. Lucyna Wąs Stanowisko ds. kontroli p. 80 (12) 662 63 64 lucyna.was@libpost.up.krakow.pl
Stanowisko ds. projektów kulturalno-edukacyjnych i współpracy
mgr Karina Olesiak p. 76 (12) 662 63 63 karina.olesiak@up.krakow.pl
kulturabg@up.krakow.pl

Aktualności: