Biblioteki Uczelni

System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Pedagogicznego tworzą Biblioteka Główna i biblioteki jednostek organizacyjnych UP.

Sprawozdania z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego:

Biblioteki dziedzinowe

 

>> Zobacz: Godziny otwarcia i zasady działania Bibliotek dziedzinowych we wrześniu 2020 <<


Mapa lokalizacji bibliotek instytutowych i wydziałowych UP


Aktualności: