Wypożyczalnia Międzybiblioteczna


Informacje dla studentów/pracowników UP

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza z bibliotek krajowych i zagranicznych książki, kopie artykułów z czasopism oraz inne materiały, których nie posiada Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego ani inna biblioteka w Krakowie.

Wszelkie koszty ich sprowadzenia ponosi zamawiający.

Ze sprowadzonych materiałów można korzystać wyłącznie w Czytelni Głównej w terminie określonym przez instytucję wypożyczającą.

Do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej uprawnieni są:

  • pracownicy UP,
  • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie), studiów doktoranckich i podyplomowych UP.

Aby złożyć zamówienie:

  • niezbędne jest aktualne konto biblioteczne i brak zaległości w bibliotece,
  • należy sprawdzić, czy poszukiwanej publikacji nie ma w BG (w katalogu on-line, kartkowym i bazach elektronicznych) oraz w innych bibliotekach w Krakowie (warto skorzystać z katalogów centralnych),
  • wypełnić formularz zamówienia podając dokładne dane bibliograficzne:
    • autor, tytuł, miejsce, rok wydania – w przypadku zamawiania książki,
    • autor, tytuł artykułu oraz dokładny tytuł czasopisma, rocznik, numer oraz numery stron – sprowadzamy płatne kopie artykułów,
  • materiały za które pobierane są opłaty, należy zamawiać osobiście w pok. 71 (kserokopie, skany i książki z zagranicy) lub w pok. 69 (kserokopie, skany z bibliotek polskich).

W razie problemów z lokalizacją poszukiwanych materiałów zachęcamy do kontaktu.

Zamówienia można przesyłać pocztą elektroniczną na adresy: wm.krajowa@libpost.up.krakow.pl (zamówienia krajowe) lub wm.zagraniczna@libpost.up.krakow.pl (zamówienia zagraniczne). Wypełnione formularze zamówień można również składać osobiście w Oddziale Informacji Naukowej i w Oddziale Udostępniania.

Informacje dla bibliotek

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BG UP realizuje zamówienia bibliotek krajowych i zagranicznych.

Respektujemy opieczętowane rewersy nadesłane pocztą tradycyjną oraz zamówienia e-mailowe wysłane przez biblioteki, które podpisały Deklarację Wypożyczalni Międzybibliotecznej BG UP.

Zgodnie z Regulaminem BG UP w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczamy książki opublikowane po 1945 r.

Konta dla bibliotek

W Bibliotece Uniwersytetu Pedagogicznego istnieje możliwość utworzenia konta bibliotecznego umożliwiającego samodzielne zamawianie materiałów bibliotecznych poprzez katalog komputerowy.

Biblioteki zainteresowane korzystaniem z tej formy zamawiania naszych książek, proszone są o przesłanie wypełnionego formularza deklaracji na adres:

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Biblioteka Główna
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

Po otrzymaniu wypełnionej deklaracji prześlemy dane do logowania.

Kontakt do Wypożyczalni Międzybibliotecznej:

mgr Marzena Błach (Oddział Informacji Naukowej)
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna – Zagraniczna
wm.zagraniczna@libpost.up.krakow.pl
tel. (12) 662 63 72
poniedziałek, wtorek: 14.00-19.00
środa, czwartek, piątek: 8.00-13.30

mgr Aleksandra Więk (Oddział Udostępniania Zbiorów)
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna – Krajowa
wm.krajowa@libpost.up.krakow.pl
tel. (12) 662 63 73
poniedziałek, środa, piątek: 8.00-14.30
wtorek, czwartek: 12.30-19.00

Dokumenty do pobrania:


Aktualności: