Regulamin Biblioteki Głównej

 

Regulamin Biblioteki Głównej przyjęty uchwałą Senatu UP w dn. 26 września 2016 r. i wprowadzony w życie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z dn. 27 września 2016 r.

 

 

Wykaz opłat obowiązujących w Bibliotece Głównej UP w roku akademickim 2017/2018.


Aktualności: