Wskazówki dla zgłaszających publikacje


Szanowni Państwo,

Opisy do bazy Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów wprowadzane są wyłącznie z autopsji.

W celu poprawnego wprowadzenia opisów prosimy o dostarczanie publikacji do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP (pok. 72). Państwa publikacje będą dostępne do odbioru po ich opracowaniu przez pracowników OIN.

Ze względu na wymogi PBN i przygotowywanie opisów do ankiety parametrycznej,
kiedy zgłaszają Państwo autorstwo/redakcję monografii, lub rozdział w monografii
prosimy o składanie oryginałów książek
(lub przesyłanie plików pdf zawierających pełną wersję publikacji, wraz ze stroną redakcyjną i spisem treści)!

Przypominamy, że rejestrujemy publikacje wydane od roku, w którym pracownik został zatrudniony na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Doktoranci zobowiązani są do przekazania do bazy swoich dotychczasowych publikacji, które ukazały się od stycznia 2013 roku.

Pracownicy OIN odpowiedzialni za wprowadzanie publikacji do bazy Bibliografii… – według pierwszej litery nazwiska Pracownika lub Doktoranta z wyjątkiem Instytutu Matematyki i Fizyki.

Lista najczęściej pojawiających się pytań:

Jak i gdzie zarejestrować publikację w Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UP?
Aby zarejestrować pracę w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów UP, oryginał lub kserokopię publikacji należy dostarczyć do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP. Oryginał/kserokopia publikacji jest zwracana po opracowaniu w bazie.

Jak zgłosić do Bibliografii publikację, która występuje wyłącznie w wersji elektronicznej?
W przypadku publikacji, które są dostępne wyłącznie w postaci elektronicznej do zgłoszenia wystarczy nadesłanie e-maila do osoby wprowadzającej zawierającego link do publikacji lub załącznik z pełnym tekstem.

Jakie materiały są rejestrowane w Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UP?
Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 października 2015 roku do bazy bibliografii Publikacji wprowadzane są wszystkie typy prac naukowych i popularnonaukowych (książki, fragmenty książek, monografie, inna twórczość literacka, skrypty, podręczniki, artykuły z czasopism, referaty pokonferencyjne, zgłoszenia patentowe, normy, mapy, atlasy, raporty, sprawozdania itd.), których autorami lub współautorami są Pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego (osoby zatrudnione na pełny etat, dla których Uniwersytet Pedagogiczny jest pierwszym miejscem zatrudnienia) wydanych na papierze, na nośnikach elektronicznych, a także dostępnych w Internecie.

Dlaczego nie wszystkie publikacje w Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UP są widoczne w bazie Bibliografii Publikacji?
Elektroniczna wersja Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UP rejestruje prace od 2001 roku. Publikacje wydane wcześniej znajdują się w drukowanej wersji Bibliografii (tomy 1-7). Wydania papierowe dostępne są w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Można je również przejrzeć, w wersji zdigitalizowanej, w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej.

Czyje publikacje mogą być zarejestrowane w Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UP?
W Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UP rejestrowane są publikacje naukowe i popularnonaukowe wszystkich pracowników WSP/AP/UP oraz pracowników emerytowanych i rencistów. W niniejszej Bibliografii rejestrowane są publikacje wydane najwcześniej w roku, w którym dana osoba została zatrudniona na naszej Uczelni.

Gdzie sprawdzić liczbę punktów MNiSW dla publikacji zarejestrowanych w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów UP?
Punkty dla tytułów czasopism należy sprawdzić na wykazach tytułów czasopism sporządzanych przez MNiSW. Wykazy te zamieszczone są na stronie internetowej Biblioteki Głównej w zakładce „Dla pracownika”. Można też skorzystać z wyszukiwarek czasopism naukowych . Pozostałe typy publikacji (monografia, rozdział w monografii, publikacja materiałów konferencyjnych) punktowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 Poz. 877) .
Ewentualne pytania w sprawie punktacji MNiSW prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.

Skąd mogę wiedzieć jaka jest objętość w arkuszach wydawniczych mojej publikacji?
Objętość w arkuszach liczona jest według zasady: 1 arkusz wydawniczy to 40 000 znaków (licząc ze spacjami), lub 700 wersów poezji, lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji, zapisu nutowego, wzorów matematycznych lub chemicznych, itp. Ilość znaków można obliczyć samodzielnie (np. korzystając ze statystyk w komputerowych edytorach tekstu) lub skontaktować się w tej sprawie z wydawcą.


Aktualności: