Doktoraty przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp do prac jest możliwy z komputerów w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

mgr Kornel Janczy
„Niewinna geografia”
 • promotor rozprawy: dr hab. Adam Panasiewicz
 • recenzenci: prof. Andrzej Tobis, prof. Kamil Kuskowski
 • data obrony: 25 stycznia 2019 r., godz. 13:00, Galeria ARTzona, Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/3956
mgr Jarosław Kowalski
„Rola kalkulatora graficznego w rozwijaniu twórczych postaw uczniów w trakcie nauczania i uczenia się matematyki”
 • promotor rozprawy: prof. dr hab. Henryk Kąkol
 • recenzenci: dr hab. Anna K. Żeromska (AGH), prof. dr hab. Ryszard J. Pawlak (UŁ)
 • data obrony: 29 stycznia 2019 r., godz. 13:00, ul. Podchorążych 2, sala 216
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/3978
mgr Małgorzata Mańka-Szulik
„Komunikacja społeczna samorządu terytorialnego miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny”
 • promotor rozprawy: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
 • recenzenci:
 • data obrony: 1 lutego 2019 r., godz. 12:00, ul. Podchorążych 2, sala 57
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/3959

Aktualności: