Doktoraty przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp do prac jest możliwy z komputerów w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

mgr Dorota Konieczna
„Relacje i analogie w języku osób z zespołem Aspergera”
  • promotor rozprawy: dr hab.Marta Korendo, prof. UP
  • recenzenci: 
  • data obrony: 9 lipca 2019 r., godz. 13:30, ul. Podchorążych 2, sala 57
  • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/5290
mgr Marcin Krzek-Lubowiecki
„Wydawnictwo „Myśli Nieinternowanej”. Dzieje niezależnej oficyny w latach 1982-1989”
  • promotor rozprawy: prof. dr hab. Mariusz Wołos
  • recenzenci:
  • data obrony: 11 lipca 2019 r., godz. 14:00, ul. Podchorążych 2, sala 337
  • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/5428

Aktualności: