Doktoraty przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp do prac jest możliwy z komputerów w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

mgr Karol Majewski
„Geologiczne uwarunkowania występowania wypływów wód i przestrzennego zróżnicowania ich parametrów fizykochemicznych w zachodniej części Podhala”
 • promotor rozprawy: dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
 • recenzenci:  dr hab. Tomasz Ciupa (UJK), dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca (UJ)
 • data obrony: 27 marca 2019 r., godz. 10:00, ul. Podchorążych 2, sala 110N
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/4500
mgr Oliwia Brzeźniak
„Pluricentryzm języka niemieckiego w języku prawa karnego Niemiec, Austrii i Szwajcarii”
 • promotor rozprawy: prof. dr hab. Zofia Budrewicz
 • recenzenci: 
 • data obrony: 4 kwietnia 2019 r., godz. 11:00, ul. Podchorążych 2, sala 57
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/4501
mgr Kamila Czarnik
„Formy pierwszej osoby czasownika w wypowiedziach dialogowych osób z niepłynnością mówienia”
 • promotor rozprawy: prof. dr hab. Jan Ożdżyński
 • recenzenci: 
 • data obrony: 11 kwietnia 2019 r., godz. 14:30, ul. Podchorążych 2, sala 57
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/4442

Aktualności: