Doktoraty przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp do prac jest możliwy z komputerów w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

 

mgr Wiesława Młynarczyk
„Idea „nowego człowieka” w praktyce szkolnictwa żydowskiego w Polsce w latach  1957-1968″
 • promotor rozprawy: prof. dr hab. Stefan Bielański
 • recenzenci:
 • data obrony: 14 grudnia 2017 r., godz. 12:00, ul. Podchorążych 2, sala 337
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/2125
mgr Kinga  Alicja Kowalik
„Koncepcje niepodległościowe środkowoeuropejskiej emigracji politycznej i opozycji antykomunistycznej w latach  1975-1989”
 • promotor rozprawy: dr hab. prof. UP Roman Kochnowski
 • recenzenci:
 • data obrony: 15 grudnia 2017 r., godz. 12:00, ul. Podchorążych 2, Sala Senacka (nr 57, parter)
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/2123
mgr Agnieszka Warchoł
„Wpływ cyberprzestrzeni na bezpieczeństwo państwa na początku XXI wieku”
 • promotor rozprawy: dr hab. prof. UP Andrzej Żebrowski
 • promotor pomocniczy: dr Karol Bieniek
 • data obrony: 21 grudnia 2017 r., godz. 12:00, ul. Podchorążych 2, Sala Senacka (nr 57, parter)
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/2124

Aktualności: