Doktoraty przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp do prac jest możliwy z komputerów w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

 

mgr Joanna Socha
<„Wybrane mechanizmy molekularne remodelingu układu rozrodczego ptaków podczas przerwy w nieśności.”
mgr Magdalena Przybyło-Górniak
„ZAKLĘCIE. Między demitologizacją i estetyzacją rzeczywistości w dobie nowych mediów.”
  • promotor rozprawy: dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UP
  • promotor pomocniczy: 
  • data obrony: 26 lutego 2021 r., godz. 10:00, w trybie zdalnym
  • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/10365
mgr Tomasz Szwed
„Różnorodność praktyk uczenia się uczniów w świetle efektów kształcenia.”
  • promotor rozprawy: prof. dr hab. Bożena Muchacka
  • promotor pomocniczy:  dr Magdalena Grochowalska
  • data obrony: 2 marca 2021 r., godz. 10:00, w trybie zdalnym
  • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/10469

Aktualności: