Doktoraty przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp do prac jest możliwy z komputerów w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

 

mgr Iwona Bołtuć
„Poczucie jakości życia rodziców dorosłych dzieci z niepełnosprawnością wzroku i rodziców dorosłych dzieci pełnosprawnych.”
mgr Ewa Goczał
„Negatywy. Poetyki apofatyczne Aleksandra Wata i Piotra Matywieckiego”
  • promotor rozprawy: prof. dr hab. Paweł Próchniak
  • promotor pomocniczy: 
  • data obrony: 29 października 2020 r., godz. 10:00, w trybie zdalnym
  • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/8632
mgr Michał Wachuła
„Ocalić od zapomnienia. Wybór i opracowanie relacji więźniów obozu pracy przymusowej przy Fabryce Kabli w Płaszowie (edycja krytyczna).”

Aktualności: