Zamawianie


Zamawianie książek

  • książki zamawiane są drogą elektroniczną przez katalog komputerowy lub przy użyciu tradycyjnych rewersów (książki z katalogu kartkowego),
  • jeżeli książka znajduje się w katalogu kartkowym i chce się ją wypożyczyć należy wypełnić „duży rewers” (3- częściowy),
  • aby zamówić książki w katalogu elektronicznym należy zalogować się na swoje konto w katalogu elektronicznym (w polach zakładki LOGOWANIE należy wpisać nr czytelnika i podać hasło, którym jest seria i nr dowodu osobistego, np. „AKS456234”) następnie dokonać zamówienia,
  • przed dokonaniem zamówienia należy sprawdzić status książki-musi ona mieć status: „dostępny”, należy również zwrócić uwagę na lokalizację – zamawiać można jedynie książki, które mają lokalizacje: „BG Magazyn Główny”, katalog komputerowy rejestruje książki zlokalizowane w bibliotekach instytutowych, jednak informacje o zasadach ich wypożyczania udzielane są w poszczególnych bibliotekach właściwych instytutów,
  • czas realizacji zamówienia przez Magazyn wynosi ok. 1 godziny,
  • odbioru książki można dokonać w ciągu trzech dni od zamówienia, po upływie tego czasu książka wraca do Magazynu a system elektroniczny nadaje jej status dostępny o godz. 23:30,
  • zamówienia na książki o sygnaturach od 1-145000 są realizowane o godzinach 10.00, 13.30 i 18.00.

Poszukiwania książki rozpoczynamy zawsze od katalogu elektronicznego. W razie problemów i pytań dotyczących zamawiania materiałów z księgozbioru Biblioteki zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Informacji Naukowej.

Zobacz materiał wideo:


Aktualności: