Digitalizacja na zamówienie


Oddział Digitalizacji i Reprografii BG UP oferuje możliwośœć odpłatnego zlecenia digitalizacji materiałów według aktualnego cennika opłat za usługi biblioteczne. Wykonujemy skany dokumentów maksymalnie do formatu A2 w rozdzielczoœść 300 dpi (kolor/odcienie szarośœci). Możliwość zapisu pliku wyjœściowego do formatu TIFF lub JPG.

Dokumenty do pobrania:

Składanie zamówień na digitalizację materiałów odbywa się w Oddziale Informacji Naukowej (pok. 72).


Aktualności: