Czytelnie


Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu, w Czytelni Głównej lub w Czytelni Czasopism, posiada każdy użytkownik. Wymagane jest pozostawienie u dyżurującego bibliotekarza dowodu tożsamości lub karty bibliotecznej.

Czytelnia Główna udostępnia:

  • księgozbiór podręczny Czytelni – w wolnym dostępie,
  • zbiory znajdujące się w magazynie BG – należy zamówić poprzez katalog elektroniczny (zaznaczając miejsce odbioru „Czytelnia Główna”) lub wypełniając rewers do czytelni (książki znajdujące się w katalogu kartkowym),
  • zbiory specjalne oznaczone literami AL i F – należy wypełnić rewers do Czytelni (proszę nie zamawiać przez katalog elektroniczny),
  • materiały sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

W Czytelni Głównej można korzystać z ksero, skanera, a także komputera z dostępem do internetu.

Czytelnia Czasopism udostępnia:

  • bieżące roczniki czasopism, w wolnym dostępie,
  • roczniki archiwalne, po wypełnieniu rewersu.

Korzystający z Czytelni Czasopism mają dostęp do ksero i skanera.

Zobacz materiały wideo:


Aktualności: