Działalność naukowa

Konferencje

2017 – Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie

Konferencja odbyła się w dniach 24-25 maja 2017 roku pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka oraz Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego.
Na stronie Konferencji zamieszczono szczegółowe informacje, a także streszczenia wygłoszonych referatów.

2015 – Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Projektowanie informacji

Konferencja odbyła się w dniach 21-22 maja 2015 roku pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. dr. hab. Michała Śliwy oraz Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego.
Na stronie Konferencji zamieszczono szczegółowe informacje, a także streszczenia wygłoszonych referatów.

2013 – Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 – nowoczesność na bazie tradycji

Konferencja odbyła się w dniach 23-24 maja 2013 roku pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. dr. hab. Michała Śliwy oraz Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego. Współorganizatorami Konferencji byli: Biblioteka Główna UP i Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP.
Na stronie Konferencji zamieszczono szczegółowe informacje, a także streszczenia wygłoszonych referatów. Prezentacje (wybór) zamieszczone zostały w bibliotece cyfrowej.

2011 – Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku

Konferencja odbyła się w dniach 16-17 maja 2011 roku pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. dr. hab. Michała Śliwy oraz Prezydenta Miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego. Została zorganizowana w ramach obchodów 65. lecia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie.
Na stronie Konferencji zamieszczono szczegółowe informacje, a także streszczenia wygłoszonych referatów.

 

Publikacje wydane przez Bibliotekę

 

  Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki / red. nauk. Barbara Kamińska-Czubała, Stanisław Skórka ; współpraca Ewa Piotrowska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2017.
Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie, nowe wyzwania / red. nauk. Stanisław Skórka, Michał Rogoż, współpr. Ewa Piotrowska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016.
Bibliotekarz 2.0 : nowoczesność na bazie tradycji / red. nauk. Stanisław Skórka, Michał Rogoż, współpr. Ewa Piotrowska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015.
Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie użytkownikowi / red. nauk. Stanisław Skórka, współpr. Ewa Piotrowska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014.
Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : funkcje i wyzwania w XXI wieku / red. nauk. Stanisław Skórka, współpr. Ewa Piotrowska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013.
Służą i chronią : 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / pod red. Marii Pidłypczak-Majerowicz, Stanisława Skórki, Doroty Wilk. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011.

 

Projekty

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę):

2016

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 533/P-DUN/2016 przyznał Bibliotece Głównej UP środki finansowe w wysokości 30 567 zł na finansowanie dwóch zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę:

 1. Elektroniczne opracowanie formalne i rzeczowe dziewiętnastowiecznych druków galicyjskich.
 2. Rozbudowa kolekcji „Muzeum Podręcznika” w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej.

2015

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 1173/P-DUN/2015 przyznał Bibliotece Głównej UP środki finansowe w wysokości 155 142,50 zł na finansowanie trzech zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę:

 1. Elektroniczne opracowanie najstarszego księgozbioru Biblioteki Głównej UP z jednoczesnym uzupełnianiem zasobów „Muzeum Podręcznika i Pism Pedagogicznych”.
 2. Budowa Repozytorium Wiedzy Uniwersytetu Pedagogicznego.
 3. Elektroniczne opracowanie zasobów bibliotecznych w językach: angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.

2014

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 1061/P-DUN/2014 przyznał Bibliotece Głównej UP środki finansowe w wysokości 176 400 zł na finansowanie dwóch zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę:

 1. Elektroniczne opracowanie najstarszego księgozbioru Biblioteki Głównej UP z jednoczesnym uzupełnieniem zasobów „Muzeum Podręcznika i Pism Pedagogicznych”.
 2. Elektroniczne opracowanie zasobów bibliotecznych w językach: angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.

2013

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 677/P-DUN/2013 przyznał Bibliotece Głównej UP środki finansowe w wysokości 88 000 zł na finansowanie dwóch zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę:

 1. Elektroniczne opracowanie księgozbioru Biblioteki Głównej UP.
 2. Rozbudowa kolekcji językowej z literatury romańskiej.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 1086/P-DUN/2013 przyznał Bibliotece Głównej UP środki finansowe w wysokości 147 540 zł na finansowanie dwóch zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę:

 1. Rozbudowa kolekcji „Muzeum Podręcznika” w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej.
 2. Budowa cyfrowej kolekcji „Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego”.

2012

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją nr 864/P-DUN/2012 przyznał Bibliotece Głównej UP środki finansowe w wysokości 41 000 zł na finansowanie dwóch zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę:

 1. Rozbudowa kolekcji językowych w zintegrowanym systemie informacji naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego.
 2. Wydzielenie cennych zbiorów z zakresu dydaktyki i utworzenie kolekcji „Muzeum Podręcznika i Pism Pedagogicznych”.

Aktualności: