Wystawa „Gra o niepodległość 1863-1864” (22.01.- 23.03.2018 r.)

W 2018 roku obchodzimy 155 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Było to największe polskie powstanie narodowe, które mimo klęski miało wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń i spowodowało ponowne wysunięcie sprawy polskiej na arenę międzynarodową. Biblioteka Główna serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy więcej…

Szkolenie biblioteczne dla studentów studiów niestacjonarnych

Informujemy, iż w dniu 10 stycznia rozpoczynamy szkolenia biblioteczne dla studentów studiów niestacjonarnych. Odbycie szkolenia jest obowiązkowe i stanowi jeden z warunków zaliczenia pierwszego semestru. Aby otrzymać zaliczenie ze szkolenia, należy rozwiązać test online dostępny na platformie Moodle. Więcej szczegółów na temat szkolenia więcej…


Aktualności: