Szkolenie dla I roku studiów stacjonarnych


Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych (dawniej: dziennych)

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Składa się z dwóch elementów: części elektronicznej, którą studenci wykonują samodzielnie na platformie e-learningowej, oraz ćwiczeń praktycznych, które odbywają się w Bibliotece (szczegółowy harmonogram szkoleń jest tutaj, powiadomi o nim także opiekun roku).

Materiał na platformie elektronicznej, oraz test sprawdzający wiedzę będą dostępne od 10 października do 30 listopada 2016 r.

Wpis ze szkolenia bibliotecznego w indeksie jest wymagany do zaliczenia pierwszego semestru. Warunkiem jego otrzymania jest poprawne wykonanie obu części szkolenia.

Wejście na platformę e-learningową (przed pierwszym logowaniem należy się zarejestrować):

Rozwiązanie testu możliwe będzie po zalogowaniu się do kursu na platformie e-learningowej (hasło udostępni opiekun roku).

Przepisanie zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego jest możliwe tylko w przypadku studentów, którzy to szkolenie odbywali na naszej Uczelni w roku akademickim 2011/2012 i późniejszych. Pozostali studenci zobowiązani są do przystąpienia do szkolenia.

Studenci studiów II stopnia (magisterskich), którzy mają w programie studiów szkolenie biblioteczne, a studia licencjackie ukończyli na innej uczelni, uczestniczą w szkoleniu na podobnych zasadach jak studenci studiów pierwszego stopnia. Ćwiczenia praktyczne odbywają w jednym terminie – wspólnym dla wszystkich kierunków.

Wpisy zaliczenia do indeksu i na kartę egzaminacyjną będą dokonywane w Oddziale Informacji Naukowej po 9 stycznia 2017 r. Indeksy i karty egzaminacyjne dostarczają starostowie poszczególnych kierunków.

Dodatkowy termin szkolenia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku:

Studenci, którzy nie byli obecni na ćwiczeniach praktycznych z wyszukiwania w katalogu mają możliwość uczestnictwa w zajęciach w terminie dodatkowym. Do wyboru są terminy: 25 stycznia (środa), 26 stycznia (czwartek), 1 lutego (środa), 2 lutego (czwartek) o godz. 17:30 i 18:15. Na zajęcia należy wcześniej się zapisać poprzez formularz on-line.
Studenci, którzy nie podejdą do ćwiczeń w powyższych terminach będą mogli uczestniczyć w nich w terminie sesji poprawkowej – 15 lutego, godz. 18:15

Studenci, którzy nie rozwiążą testu na platformie e-learningowej Moodle będą mogli podejść do testu w terminie dodatkowym od 23 stycznia do 19 lutego 2016 r. Test będzie dostępny on-line na podobnych zasadach jak w pierwszym terminie.

Studenci, którzy podeszli do testu, ale pomimo wykorzystania trzech prób nie zaliczyli poprawnie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie stacjonarnej w środę 25 stycznia o godz. 16:30. Na zajęcia należy wcześniej się zapisać.


Aktualności: