Szkolenie dla I roku studiów stacjonarnych


Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia (dawniej: dziennych)

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Składa się z dwóch elementów: części elektronicznej, którą studenci wykonują samodzielnie na platformie e-learningowej oraz ćwiczeń przeprowadzanych w formie on-line na Platformie Teams.

Ćwiczenia na Platformie Teams będą realizowane w terminie od 21 października do 20 listopada 2020 r.
Każda osoba z I stopnia studiów stacjonarnych może zapisać się na zajęcia, wybierając dogodny dla siebie termin za pomocą Platformy Moodle w terminie od 7 do 16 października 2020 r. Po upływie tego terminu możliwość zapisu zostanie zablokowana.

Materiały na platformie elektronicznej oraz test sprawdzający wiedzę będą dostępne po ukończeniu szkolenia na Platformie Teams.  Będzie je można wykonać do 30 listopada 2020 r. Wpis ze szkolenia bibliotecznego jest wymagany do zaliczenia pierwszego semestru. Warunkiem jego otrzymania jest poprawne wykonanie testu oraz udział w szkoleniu na Platformie Teams.

Rozwiązanie testu możliwe będzie po zalogowaniu się do kursu na platformie e-learningowej. Klucze dostępu do szkolenia bibliotecznego.

Dla studentów ze studiów magisterskich szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Studia licencjackie

Wejście na platformę e-learningową: kurs dla studentów studiów licencjackich.

Przepisanie zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego jest możliwe tylko w przypadku studentów st. I stopnia, którzy to szkolenie odbywali na naszej Uczelni w roku akademickim 2015/2016 i późniejszych. Pozostali studenci zobowiązani są do przystąpienia do szkolenia.

Studia magisterskie

Wejście na platformę e-learningowąkurs dla studentów studiów magisterskich.

Studenci studiów II stopnia (magisterskich) uczestniczą w szkoleniu na podobnych zasadach jak studenci studiów pierwszego stopnia. Od bieżącego roku akademickiego szkolenie dla studentów studiów magisterskich różni się w treści od szkolenia dla studiów licencjackich Jednocześnie informujemy, że ze względu na zmianę treści szkolenia nie przepisujemy zaliczeń studentom st. stacjonarnych II stopnia (st. magisterskie).

Studenci, którzy podeszli do testu na platoformie e-learningowej i pomimo wykorzystania trzech prób nie zaliczyli go poprawnie, mają możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie stacjonarnej w Oddziale Informacji Naukowej, podczas sesji zimowej.

 


Aktualności: